Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarrekening 2018 Blz. 1  
Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Algemeen Blz. 5  
Resultaat dienstjaar en bestemming saldo Blz. 6  
Toelichting en cijfermatige analyses Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Inleiding Jaarverslag en leeswijzer Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Jaarverslag Blz. 11  
Jaarrekening Blz. 12  
Kerngegevens sociale structuur Blz. 13  
Kerngegevens (sociale structuur) Blz. 14  
Kerngegevens fysieke structuur Blz. 15  
Kerngegevens (fysieke structuur) Blz. 16  
Kerngegevens: financiële structuur Blz. 17  
Kerngegevens (financiële structuur) Blz. 18  
Organogram Blz. 19  
Organogram Blz. 20  
Toelichting op de controleverklaring Blz. 21  
Toelichting op de controleverklaring Blz. 22  
Raadsbesluit vaststelling jaarrekening Blz. 23  
Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening Blz. 24  
Jaarverslag: Programmaverantwoording Blz. 25  
Jaarverslag: Programmaverantwoording Blz. 26  
Programma 1 | Kernwaarden Blz. 27  
Samenhang met andere programma's Blz. 28  
Milieu en Duurzaamheid Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 31  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 32  
Wijkgericht werken Blz. 33  
Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 35  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 36  
Betrouwbaarheid en dienstbaarheid Blz. 37  
Dienstverlening en deregulering Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 40  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 41  
Handhaving Blz. 42  
Wat willen we bereiken? Blz. 43  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 44  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 45  
Openbare orde en veiligheid Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 48  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 49  
Bestuur Blz. 50  
Wat willen we bereiken? Blz. 51  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 52  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 53  
Wat heeft programma 1 gekost? Blz. 54  
Programma 2 | Wonen Blz. 55  
Samenhang met andere programma's Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 58  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 59  
Wat heeft programma 2 gekost? Blz. 60  
Programma 3 | Welzijn Blz. 61  
Samenhang met andere programma's Blz. 62  
Welzijn Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 65  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 66  
Vrijwilligers en mantelzorg Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 69  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 70  
Zelfstandig zijn en blijven Blz. 71  
Wat willen we bereiken? Blz. 72  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 73  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 74  
Cultuur Blz. 75  
Wat willen we bereiken? Blz. 76  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 77  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 78  
Cultureel erfgoed Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 81  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 82  
Wat heeft programma 3 gekost? Blz. 83  
Programma 4 | Zorg en Volksgezondheid Blz. 84  
Samenhang met andere programma's Blz. 85  
Inleiding Blz. 86  
Armoedebeleid Blz. 87  
Wat willen we bereiken? Blz. 88  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 89  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 90  
Maatschappelijke ondersteuning Blz. 91  
Wet maatschappelijke ondersteuning Blz. 92  
Wat willen we bereiken? Blz. 93  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 94  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 95  
Jeugd en jongerenbeleid Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 98  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 99  
Lokaal gezondheidsbeleid Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 102  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 103  
Wat heeft programma 4 gekost? Blz. 104  
Programma 5 | Scholing Blz. 105  
Samenhang met andere programma's Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 108  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 109  
Wat heeft programma 5 gekost? Blz. 110  
Programma 6 | Sport Blz. 111  
Samenhang met andere programma's Blz. 112  
Sportbeleid Blz. 113  
Wat willen we bereiken? Blz. 114  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 115  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 116  
Sportaccomodaties Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 119  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 120  
Wat heeft programma 6 gekost? Blz. 121  
Programma 7 | Werken Blz. 122  
Samenhang met andere programma's Blz. 123  
Arbeidsmarktbeleid Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 126  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 127  
Economische ontwikkeling Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 130  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 131  
Grondzaken en Vastgoed Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 134  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 135  
Wat heeft programma 7 gekost? Blz. 136  
Programma 8 | Beheer openbare ruimte Blz. 137  
Samenhang met andere programma's Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 140  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 141  
Wat heeft programma 8 gekost? Blz. 142  
Programma 9 | Verkeer Blz. 143  
Samenhang met andere programma's Blz. 144  
Verkeersbeleid Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 147  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 148  
Parkeerbeleid Blz. 149  
Wat willen we bereiken? Blz. 150  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 151  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 152  
Wat heeft programma 9 gekost? Blz. 153  
Programma 10 | Ruimtelijke Strategie Blz. 154  
Samenhang met andere programma's Blz. 155  
Regionale planvorming Blz. 156  
Wat willen we bereiken? Blz. 157  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 158  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 159  
Lokale planvorming Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 162  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 163  
Lokale planuitvoering Blz. 164  
Wat willen we bereiken? Blz. 165  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 166  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 167  
Wat heeft programma 10 gekost? Blz. 168  
Programma 11 | Financiën Blz. 169  
Samenhang met andere programma's Blz. 170  
Begroting, rekening en financieel beleid Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 173  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 174  
Wet Onroerende Zaakbelastingen Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 177  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 178  
Belastingheffing diverse belastingen Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
Wat hebben we gedaan in 2018? Blz. 181  
Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Blz. 182  
Wat heeft programma 11 gekost? Blz. 183  
Programma 12 | Overhead Blz. 184  
Wat heeft programma 12 gekost? Blz. 185  
Indicatoren Blz. 186  
Algemene indicatoren Blz. 187  
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten Blz. 188  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 189  
Overhead Blz. 190  
Te betalen vennootschapsbelasting Blz. 191  
Overige baten en lasten Blz. 192  
SISA Blz. 193  
Algemeen Blz. 194  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 195  
Lokale heffingen Blz. 196  
Lokale heffingen Blz. 197  
Weerstandsvermogen Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Weerstandsvermogen Blz. 200  
Weerstandsvermogen Blz. 201  
Risicokaarten Blz. 202  
Drugsafval Blz. 203  
Schade door verkeerde- of niet-handhaving Blz. 204  
Communicatie Blz. 205  
Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid Blz. 206  
Evenementenbeleid en kermissen Blz. 207  
Realisering Oostelijke Insteekhaven Blz. 208  
Achterstanden archivering Blz. 209  
Exploitatie sportaccomodaties Blz. 210  
Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis Blz. 211  
Onderhoud van de openbare ruimte Blz. 212  
Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen Blz. 213  
Bereikbaarheid Blz. 214  
Civieltechnische werken Blz. 215  
Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie Blz. 216  
Tijdige betaling erfpachtcanon Blz. 217  
Compensatiegronden Blz. 218  
Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige Blz. 219  
Verzekeringen Blz. 220  
Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei Blz. 221  
Renterisico en liquiditeitsrisico Blz. 222  
Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing Blz. 223  
Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie Blz. 224  
Boete afvalverwerker Attero (Shanks) Blz. 225  
Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 226  
Transitie jeugdzorg Blz. 227  
Wmo-huishoudelijke hulp Blz. 228  
Participatie Blz. 229  
Databeveiliging Blz. 230  
Explosieven Blz. 231  
Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 232  
Milieu-/bodemsanering Blz. 233  
Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg Blz. 234  
Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Blz. 235  
Voorraad gronden Blz. 236  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 237  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 238  
Financiering (en treasury) Blz. 239  
Financiering (en treasury) Blz. 240  
Bedrijfsvoering Blz. 241  
HRM Blz. 242  
Planning & Control Blz. 243  
Interne controle Blz. 244  
ICT Blz. 245  
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy) Blz. 246  
Communicatie Blz. 247  
Inkoop Blz. 248  
Programma Binnenstad Blz. 249  
Programma Duurzaamheid Blz. 250  
Programma Economie Blz. 251  
Programma Veiligheid Blz. 252  
Verbonden Partijen Blz. 253  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 254  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Blz. 255  
Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) Blz. 256  
Streekarchief Langstraat Heusden Altena Blz. 257  
GGD Hart voor Brabant Blz. 258  
Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 259  
Baanbrekers Blz. 260  
ROM/Hart van Brabant/Midpoint Blz. 261  
Vennootschappen en Coöperaties Blz. 262  
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Blz. 263  
Parkmanagement Blz. 264  
Intergas B.V. Blz. 265  
Enexis Holding N.V. Blz. 266  
Brabant Water N.V. Blz. 267  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 268  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 269  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 270  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 271  
Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V. Blz. 272  
Stichtingen en Verenigingen Blz. 273  
Stichtingen en Verenigingen Blz. 274  
Overige verbonden partijen Blz. 275  
Overige verbonden partijen Blz. 276  
Grondbeleid Blz. 277  
Grondbeleid Blz. 278  
Duurzaamheid en milieu Blz. 279  
Duurzaamheid en milieu Blz. 280  
Transities sociaal domein Blz. 281  
Transities sociaal domein Blz. 282  
Algemeen Blz. 283  
Algemeen Blz. 284  
Balans per 31 december Blz. 285  
Activa 31-12 Blz. 286  
Activa Blz. 287  
Passiva 31-12 Blz. 288  
Passiva Blz. 289  
Programmarekening over het boekjaar Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
Overzicht resultaten per programma Blz. 292  
Resultaten per programma Blz. 293  
Taakvelden per programma Blz. 294  
Overzicht taken per programma Blz. 295  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 296  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 297  
Toelichtingen financieel verslag en algemeen Blz. 298  
Jaarrekeningresultaat Blz. 299  
Budgetoverheveling 2018 naar 2019 Blz. 300  
Liquiditeitspositie Blz. 301  
Reserves/eigen vermogen Blz. 302  
Belangrijkste mutaties Blz. 303  
Financieringspositie Blz. 304  
Schatkistbankieren Blz. 305  
Verloop algemene reserve Blz. 306  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 307  
Activa Blz. 308  
Eigen vermogen Blz. 309  
Voorzieningen Blz. 310  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 311  
Vlottende passiva Blz. 312  
Waarborgen en garanties Blz. 313  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 314  
Toelichting op de programmarekening Blz. 315  
Jaarrekeningresultaat Blz. 316  
Toelichting afwijkingen programma 1 | Kernwaarden Blz. 317  
Programma 1 | Kernwaarden Blz. 318  
Toelichtingen Blz. 319  
Toelichting afwijkingen programma 2 | Wonen Blz. 320  
Programma 2 | Wonen Blz. 321  
Toelichtingen Blz. 322  
Toelichting afwijkingen programma 3 | Welzijn Blz. 323  
Programma 3 | Welzijn Blz. 324  
Toelichtingen Blz. 325  
Toelichting afwijkingen programma 4 | Zorg en volksgezondheid Blz. 326  
Programma 4 | Zorg en volksgezondheid Blz. 327  
Toelichtingen Blz. 328  
Toelichting afwijkingen programma 5 | Scholing Blz. 329  
Programma 5 | Scholing Blz. 330  
Toelichtingen Blz. 331  
Toelichting afwijkingen programma 6 | Sport Blz. 332  
Programma 6 | Sport Blz. 333  
Toelichtingen Blz. 334  
Toelichting afwijkingen programma 7 | Werken Blz. 335  
Programma 7 | Werken Blz. 336  
Toelichtingen Blz. 337  
Toelichting afwijkingen programma 8 | Beheer openbare ruimte Blz. 338  
Programma 8 | Beheer openbare ruimte Blz. 339  
Toelichtingen Blz. 340  
Toelichting afwijkingen programma 9 | Verkeer Blz. 341  
Programma 9 | Verkeer Blz. 342  
Toelichtingen Blz. 343  
Toelichting afwijkingen programma 10 | Ruimtelijke strategie Blz. 344  
Programma 10 | Ruimtelijke strategie Blz. 345  
Toelichtingen Blz. 346  
Toelichting afwijkingen programma 11 | Financieel evenwicht Blz. 347  
Programma 11 | Financieel evenwicht Blz. 348  
Toelichtingen Blz. 349  
Toelichting afwijkingen programma 12 | Overhead Blz. 350  
Programma 12 | Overhead Blz. 351  
Toelichtingen Blz. 352  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 353  
Algemeen Blz. 354  
Afwijkingen op kredieten Blz. 355  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 356  
Algemeen Blz. 357  
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 358  
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 359  
Subsidieverwerving Blz. 360  
Algemeen Blz. 361  
Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 362  
Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 363