Meer
Publicatiedatum: 29-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Algemeen

Algemeen

Hierna wordt via de balans per 31 december 2018 met toelichting en de programmarekening over 2018 met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2018 gerealiseerde beleid.

In alle verloopoverzichten en specificaties zijn de bedragen opgenomen in duizendtallen. Hierdoor kunnen soms afrondingsverschillen ontstaan in de overzichten.