Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Bedragen x € 1.000 Raming mutaties ná wijziging Realisatie mutaties reserves Raming mutaties ná wijziging Realisatie mutaties reserves
Programma Omschrijving Lasten (stortingen)

waarvan structureel

Lasten (stortingen) waarvan structureel Baten (onttrekkingen) waarvan structureel Baten (onttrekkingen) waarvan structureel
1 Programma 1 213 213 213 213 444 187 525 133
  Geblokkeerde reserves  programma 1         36 36 36 36
2 Programma 2     23   1.014 261 301 228
  Geblokkeerde reserves  programma 2                
3 Programma 3 580 10 646 10 964   839  
  Geblokkeerde reserves  programma 3         50 50 50 50
4 Programma 4         1.321   1.294  
  Risicoreserve transities 628   628   2.628 944 2.607 944
  Geblokkeerde reserves  programma 4                
5 Programma 5     74   660 638 580 538
  Geblokkeerde reserves  programma 5     54   500 21 42 42
6 Programma 6         455 61 455 61
  Geblokkeerde reserves  programma 6         171 171 162 162
7 Programma 7 8.176   8.191   8.783   9.816  
  Geblokkeerde reserves  programma 7         24 24 24 24
  Reserves grondexploitatie     6.067   100   223  
8 Programma 8 68 68 72 68 337 153 256 152
  Geblokkeerde reserves  programma 8         2 2 2 2
9 Programma 9. 186   186   186   186  
  Geblokkeerde reserves  programma 9         49 49 49 49
10 Programma 10 45   45   150   150  
  Geblokkeerde reserves  programma 10                
11 Programma 11 3.128   3160   3.950 473 4.078 473
  Geblokkeerde reserves  programma 11         277 277 277 277
TOTAAL 13.024 292 19.360 292 22.101 3.347 21.952 3.171