Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Jaarverslag: Programmaverantwoording

Jaarverslag: Programmaverantwoording

De navolgende programmaverantwoording omvat:

 

 • Programma 1 | Kernwaarden
 • Programma 2 | Wonen
 • Programma 3 | Welzijn
 • Programma 4 | Zorg en Volksgezondheid
 • Programma 5 | Scholing
 • Programma 6 | Sport
 • Programma 7 | Werken
 • Programma 8 | Beheer openbare ruimte
 • Programma 9 | Verkeer
 • Programma 10 | Ruimtelijke strategie
 • Programma 11 | Financiën
 • Aanvullende indicatoren
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Overhead
 • Te betalen vennootschapsbelasting
 • Overige baten en lasten