Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Subsidieverwerving

Algemeen

In de door de raad vastgestelde financiële  verordening is bepaald in artikel 9i Ontvangen subsidies: 1. Het college geeft bij de jaarstukken en de begroting een overzicht van de ontvangen of nog te ontvangen Rijks-, Provinciale en Europese subsidies die een bedrag van € 1.000 te boven gaan.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de subsidiebedragen die voor het subsidiejaar 2018 zijn verworden en uitgevoerd.

Bedragen in € 1

Volgnr. Subsidie project Subsidieregeling Fase Subsidie
1 Opruimen drugsafval Vier Heultjesweg (2017) Provincie Noord-Brabant - opruimen drugsafval afgerond 4.671
2 Opruimen drugsafval Polanenweg (2017) Provincie Noord-Brabant - opruimen drugsafval afgerond 10.021
3 Opruimen drugsafval 's-Gravenmoerweg (2017) Provincie Noord-Brabant - opruimen drugsafval afgerond 6.867
4 Besoyensestraat herinrichting 30 km/uur (is onderwerp van discussie i.k.v. snelfietsroute) Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer voorbereiding 27.988
5 Van Berckenrodelaan herinrichting 30 km/uur Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer  voorbereiding 19.601
6 Beukenlaan/Eikenlaan herinrichting Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer  afgerond 17.120
7 Mensgerichte maatregelen 2018 Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer  afgerond 69.552
8 Jij bent aan zet A & O fonds -impulsregeling afgerond 10.590
9 Natuur in de wijk (2018-2022) Subsidieregeling natuur Noord-Brabant, biodiversiteit en leefgebieden bedreigde diersoorten uitvoering 99.940
10 Energie installatie locatie Tavenu (subsidieduur 2018 - 2033) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

3.606

(jaarlijks)

11 Energie installatie locatie De Leest  (subsidieduur 2018 - 2033) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

3.793 

(jaarlijks)

12 Energie installatie locatie zwembad  (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

23.690

(jaarlijks)

13 Energie installatie locatie gemeentewerf (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

16.480

(jaarlijks)

14 Energie installatie locatie  Sporthal De Zeine/Olympia (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

24.720

(jaarlijks)

15 Energie installatie locatie De Gaard/De Slagen (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

27.295

(jaarlijks)

16 Energie installatie locatie  Schoolstraat (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

8.348

(jaarlijks)

17 Energie installatie locatie  Stadhuis  (subsidieduur 2016 - 2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) afgerond

13.390

(jaarlijks)

Totaal

      387.672

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Niet van toepassing