Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 12 | Overhead

Wat heeft programma 12 gekost?

Exploitatie Begroting 2018 primair Begroting 2018 incl wijziging Rekening 2018
Lasten 11.802.101 12.153.215 11.914.124
Baten -231.586 -215.185 -538.629
Saldo van lasten en baten 11.570.515 11.938.030 11.375.495