Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Waalwijk wil zich ontwikkelen tot een duurzame gemeente. Wij beschouwen het als onze plicht om de ontwikkeling van de generaties na ons niet te belemmeren door de impact van onze huidige activiteiten en keuzes op milieu. Daarmee is duurzaamheid voor ons een leidend principe. In het handelen van de gemeente is de intrinsieke waarde natuur en milieu in balans met een gezonde economische ontwikkeling en het welzijn van onze burgers. Wij zoeken in Waalwijk naar evenwichtige groei van de kwaliteit van milieu, leven en economie.
 
Dit is een zeer brede ambitie, die zich richt op sociale en culturele aspecten, milieu-aspecten en financieel-economische
aspecten. Deze drie pijlers van duurzame ontwikkeling worden vaak aangeduid met People, Planet en Profit. Bij een duurzame ontwikkeling wordt een groei gerealiseerd op het terrein van zowel People, Planet als Profit, waarbij de groei van de ene pijler niet ten koste mag van de groei van de andere twee pijlers. In een duurzame samenleving moet iedereen mee kunnen doen, moet iedereen zich kunnen ontplooien met respect en waardering voor de cultuur van de ander en met respect voor natuur en milieu.
 
Het duurzaam handelen is in alle gemeentelijke taken verweven. In het programma Kernwaarden verwoorden wij onze ambities voor wat betreft duurzaamheid en milieubeleid (Planet). We focussen ons vooral op wat we zelf kunnen doen; zelf het goede voorbeeld geven en anderen bewegen dit ook te doen.
In 2018 was in Waalwijk geen duurzaamheidscoördinator die alle duurzaamheidsactiviteiten in de gaten houdt en op elkaar afstemt. Na vaststelling van het coalitieprogramma is een programmamanager Duurzaamheid geworven. Deze start in 2019 met het opstellen van een visie op de Duurzame ontwikkeling van Waalwijk en onderlinge afstemming van activiteiten die betrekking hebben op de duurzame ontwikkeling van Waalwijk. In de begroting van 2019 zijn hiertoe al een aantal thema's benoemd.