Meer
Publicatiedatum: 27-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Tilburg
4. Doelstelling en openbaar belang De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten (waaronder de gemeente Tilburg) en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)., de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de Veiligheidsregio MWB deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Per 1 augustus  2010 heeft de overdracht van de lokale brandweer naar de Veiligheidsregio plaatsgevonden.
5. Relatie met programma 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
6. Deelnemende partijen

24 deelnemers, 1,1 miljoen inwoners, aandeel Waalwijk 4,3%.

Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

7. Bestuurlijk belang

DB: n.v.t.

AB:   Burgemeester Kleijngeld

AB:  plv. Wethouder van den Hoven

8. Financieel belang De kosten van de Veiligheidsregio worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 is: €  2.407.502.
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  23.716.576

31-12-2018: €  15.818.318 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: € 40.898.856

31-12-2018: €  57.810.498 prognose

11. Financieel resultaat 2018: € 0,00 prognose
12. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) richt zich in de periode 2015-2019 op drie risico's:

  1. Uitval elektriciteitsvoorziening;
  2. Uitval spraak- en communicatiedata;
  3. Grootschalige uitbraak infectieziekten.

De VRMWB richt zich bij de aanpak van deze risico's op preventie en risicobeheersing.

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Tilburg
4. Doelstelling en openbaar belang De bestuurlijk juridische verankering van de OMWB is geborgd middels een gemeenschappelijke regeling. Doel is om een verdere verbetering tot stand te brengen in de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving op het gebied van milieu en asbest.
5. Relatie met programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling, centrumontwikkeling en wonen 8.3 Wonen en bouwen
6. Deelnemende partijen

26 deelnemers, 1,1 miljoen inwoners, aandeel Waalwijk 4,3%.

Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk,  Woensdrecht,  Zundert, Heusden en provincie Noord-Brabant.

7. Bestuurlijk belang

DB: geen vertegenwoordiging

AB: Wethouder Daandels

AB: plv. Burgemeester Kleijngeld

8. Financieel belang De kosten van de OMWB worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 is: €619.862.
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  6.761.000

31-12-2018: €  0 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  4.295.000

31-12-2018: €     802.209 prognose

11. Financieel resultaat 2018: € 0 prognose
12. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen Optimalisering bedrijfsvoering.

 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Streekarchief Langstraat Heusden Altena
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Heusden
4. Doelstelling en openbaar belang

- De zorg voor het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden;

- Toezicht op het beheer van de niet-overgebracht archiefbescheiden;

- Het bevorderen van lokaal en streek historisch onderzoek/het optreden als historisch informatiecentrum voor de gemeente Waalwijk.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur
6. Deelnemende partijen

3 deelnemers, 145.000 inwoners, aandeel Waalwijk 32,6 %.

Altena, Heusden en Waalwijk.

7. Bestuurlijk belang

DB: Wethouder Bakker

AB: Wethouder Bakker

AB:  plv. Wethouder van den Hoven

8. Financieel belang De kosten van het SALHA worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 was: € 333.980
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 186.604

31-12-2018: € 186..604 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: € 77.003

31-12-2018: € onbekend

11. Financieel resultaat 2018: gegevens nog niet beschikbaar
12. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen

- Verdere versterking digitale dienstverlening en invulling geven aan de (soms) conflicterende eisen van nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (AVG);

- realiseren e-depot;

- bijdragen aan de gemeentelijke/regionale hotspot monitor:

- archieven en collecties op orde:

- verdere efficiëntie van bedrijfsvoering;

- aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar belang)
3. Vestigingsplaats Tilburg
4. Doelstelling en openbaar belang De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 25 Brabantse gemeenten met als doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg, zoals voorgeschreven door de Wet publieke gezondheid. De GGD beschikt over een goede vermogenspositie.
5. Relatie met programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid
6. Deelnemende partijen

25 deelnemers, 1 miljoen inwoners, aandeel Waalwijk 4,5%.

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Uden, Vught, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en Heusden.

7. Bestuurlijk belang

DB:  n.v.t.

AB: Wethouder Odabasi

AB:  plv. Wethouder Daandels

8. Financieel belang De kosten van de GGD Hart voor Brabant worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 was: € 1.406.655,-
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 10.756.000

31-12-2018: €  10.147.000

10. Vreemd vermogen

31-12-2017 : €  8.902.000

31-12-2018: €   7.889.000

11. Financieel resultaat 2018: 357.000
12. Risico's In het geval van een faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk  voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen De komende jaren blijven in het teken staan van verbinding tussen publieke gezondheid en het gemeentelijke sociale domein. Belangrijke ontwikkelingen zijn meer regie voor de inwoner en ondersteuning van kwetsbare inwoners.

 

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Den Bosch
4. Doelstelling en openbaar belang De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West Noord (RAV Brabant Midden-West-Noord) is een gemeenschappelijke regeling van 42 Brabantse gemeenten met als doel  het verlenen van ambulancezorg. Vanaf 2012 leveren de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling geen bijdrage meer.
5. Relatie met programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid
6. Deelnemende partijen

42 deelnemers, 1,7 miljoen inwoners, aandeel Waalwijk 2,7 %

Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert, Meierijstad, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk,  Woensdrecht en Zundert.

7. Bestuurlijk belang

DB: n.v.t.

AB: Wethouder Odabasi

AB: plv. Wethouder Daandels

8. Financieel belang De kosten van de RAV worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 is: € 0,00.
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 13.036.414

31-12-2018: € 13.036.000 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017:  € 3.495.660

31-12-2018: €    2.282.000  prognose

11. Financieel resultaat 2018: gegevens nog niet beschikbaar
12. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen Geen.

Baanbrekers

Baanbrekers
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk
4. Doelstelling en openbaar belang

Baanbrekers is ontstaan op 1 januari 2013 uit de fusie van de sociale werkvoorziening (WML) en de sociale dienst (ISD).Baanbrekers voert de Participatiewet voor de Langstraat-gemeenten uit. Dit komt neer op: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, re-integratieactiviteiten en het aanbieden van beschutte werkgelegenheid.

  6. Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie
6. Deelnemende partijen

De deelnemende gemeenten zijn: Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Het aandeel van Waalwijk is 41,65%.

7. Bestuurlijk belang

DB: wethouder Bakker (plv. wethouder Odabasi)

AB: wethouders Bakker en Van den Hoven (plv. wethouder Daandels), raadsleden Van Hamond en Van Tuyl.

8. Financieel belang De kosten van Baanbrekers worden gedragen door de deelnemende gemeenten: De bijdrage van Waalwijk voor 2018 is: € 2.669.000.
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 5.235.000

31-12-2018: € 7.381.000

10. Vreemd vermogen

3112-2017:   € 9.018.000 

31-12-2018: €  5.667.000

11. Financieel resultaat 2018: € 2.579.000
12. Risico's In het geval van tekorten, faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de risico's.
13. Ontwikkelingen

Eind 2018 heeft het bestuur het koersdocument ‘Baanbrekers 2.0’ vastgesteld. Met dit plan is de koers van de organisatie opnieuw vastgesteld: Baanbrekers richt zich op de ondersteuning van bijstandsgerechtigden die in staat zijn om te werken. De gemeente ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering die geen kansen hebben op werk.

De komende periode zal de financieringssystematiek van Baanbrekers veranderen. Nu nog betalen gemeenten een aantal geoormerkte rijksbijdragen door aan Baanbrekers. Vanaf 2019 verschuiven die aparte bijdragen naar de algemene uitkering (gemeentefonds). Nieuwe afspraken hiervoor werken we uit. Dit vraagt ook om aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling. In 2019 pakken we dit op.

ROM/Hart van Brabant/Midpoint

ROM/Hart van Brabant/Midpoint
2. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
3. Vestigingsplaats Tilburg
4. Doelstelling en openbaar belang

Het vorm geven van regionale samenwerking op beleidsmatig en strategisch gebied tussen de negen deelnemende gemeenten in Midden-Brabant. Op basis van de Strategische Meerjaren Agenda werken we in de regio aan drie programmalijnen: (1) Mens & Samenleving, (2) Leefomgeving & Milieu en (3) Economie, Recreatie & Toerisme. De brede economische agenda is belegd bij Midpoint, een triple helix organisatie.

De Regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband met als doel om vanuit het beginsel van autonomie van het lokale bestuur:

- een overlegstructuur in te stellen en in stand te houden, die dient om de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven:

- rechtens verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van (subsidie)gelden die door andere overheden, instellingen en/of bedrijven met het oog op die samenwerking worden toegekend';

- samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren.

 

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur
6. Deelnemende partijen

9 deelnemers, 440.000 inwoners, aandeel Waalwijk 10,7%.

Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

7. Bestuurlijk belang

DB: Burgemeester Kleijngeld

AB: Burgemeester Kleijngeld

AB: plv. Wethouder van den Hoven

8. Financieel belang De kosten van ROM/Hart van Brabant worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Waalwijk voor 2018 is: € 213.191 prognose
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  56.436

31-12-2018: €  56.436 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €    1.177.138

31-12-2018: €   17.688.604 prognose

11. Financieel resultaat 2018: €0,00
12. Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Daarnaast blijft de gemeente verplicht voor het adequaat uitvoering geven aan de wettelijke taken.
13. Ontwikkelingen

- In het najaar van 2018 is er besloten en gestart met de actualisatie van de Strategische Meerjaren Agenda. Doel van deze actualisatie is het verwerken van de nieuwe coalitieprogramma's van de negen gemeenten..074

Vennootschappen en Coöperaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
2. Rechtsvorm NV 
3. Vestigingsplaats Den Haag
4. Doelstelling en openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang.
5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen De Rijksoverheid (50% van de aandelen) en alle Nederlandse provincies, waterschappen en gemeenten zijn wettelijk verplicht om bij de BNG een bankrekening aan te houden.  Alle verrekeningen met het Rijk vinden via de BNG plaats.
7. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging door burgemeester Kleijngeld. Wethouder van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang 29.133 aandelen á € 2,50: € 72.832,50. Dividend 2018: nog niet bekend.
9. Eigen vermogen

31-12-2017:  € 4.220 miljoen

31-12-2018: € 4.220 miljoen prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017:  € 140.025 miljoen

31-12-2018: € 140.025 miljoen prognose

11. Financieel resultaat 2018: € onbekend
12. Risico's M.b.t. de kredietwaardigheid heeft de BNG een (AAA) rating. 
13. Ontwikkelingen

Begin 2018 heeft de BNG aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering naar aanleiding van de jaarrekening 2017 een voorstel te doen de dividenduitkering te verhogen van 25% naar 37,5%. Dit heeft geleid tot een dividenduitkering van € 2,53 per aandeel over het jaar 2017.

 

 

Parkmanagement

Parkmanagement
2. Rechtsvorm BV (gemeente Waalwijk 100% van de aandelen)
3. Vestigingsplaats Waalwijk
4. Doelstelling en openbaar belang

Parkmanagement is een besloten vennootschap die als hoofdactiviteit het beheer, onderhoud en de beveiliging op Haven  1 t/m 6 en Haven Zeven uitvoert.

Parkmanagement is voor een deel gefinancierd door de gemeente Waalwijk. De gemeente betaalt een in de begroting geraamde jaarlijkse vergoeding aan Parkmanagement voor het groen- en grijsonderhoud van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Haven 1 t/m 6 en Haven Zeven.
5. Relatie met programma

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 

5. Sport, cultuur, recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6. Deelnemende partijen

Gemeente Waalwijk. 1 deelnemer, 47.920 inwoners, aandeel Waalwijk 100%

7. Bestuurlijk belang

Voorzitter AvA is tevens voorzitter RvC:  Wim Naber

Leden AvA:

Burgemeester Kleijngeld, Wethouder van den Hoven, Wethouder Bakker, Wethouder Odabasi en Wethouder Daandels.

Leden RvC:

Voorzitter: Wim Naber

Commissaris: Robert van der Gouw

Commissaris: Johan Timmermans

Directeur: Arie de Wit

8. Financieel belang De gemeente Waalwijk is 100% eigenaar van Parkmanagement.
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 4.730.661

31-12-2018: € 4.725.661 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017:  € 878.540

31-12-2018: € 730.000 prognose

11. Financieel resultaat 2018: € -/- 5.000 prognose
12. Risico's De risico’s zijn minimaal. Risicovolle deelnemingen zijn verkocht / afgestoten.
13. Ontwikkelingen Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de verkoopopbrengst van Parkned maximaal kan renderen t.b.v. de dekking van de exploitatielasten van Parkmanagement. Verder wordt Parkmanagement ingevoerd op Haven Acht. Hierover moeten nadere afspraken worden gemaakt met de gemeente.

Intergas B.V.

Intergas B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats Oosterhout Noord-Brabant
4. Doelstelling en openbaar belang Intergas beheert gasnetten. Op 16 juni 2011 heeft de aandeelhoudersvergadering van Intergas B.V. ingestemd met het overnamebod van Enexis en het voorstel tot verkoop van de aandelen.  Intergas B.V. Er is nog een tijdelijke beheerstructuur voor de overblijvende holding die de verkooptransactie afwikkelt.
5. Relatie met programma 0. Bestuur en Organisatie 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen 22 aandeelhouders
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door burgemeester Kleijngeld. Wethouder van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

 

10. Vreemd vermogen

 

11. Financieel resultaat  
12. Risico's  
13. Ontwikkelingen

Op 23 oktober 2018 heeft de gemeente Waalwijk de slotuitkering ontvangen van € 163.433,- en daarmee is een einde gekomen aan de verbonden partij Intergas.

De  slotuitkering is afgeboekt van de boekwaarde van de deelneming van € 175.354,83, er is dus een klein verlies van € 11.921,83.

 

Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V.
2. Rechtsvorm N.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

Het in stand houden van netwerken voor de levering van energie.Het gas- en electriteitsnetwerk van Essent is ondergebracht in Enexis Holding N.V. (‘splitsingswet’) en is in 2009 niet betrokken in de verkoop aan RWE, omdat aandelen in handen moeten blijven van overheidslichamen.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen 22 aandeelhouders
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld.

Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang 344 aandelen is 1,7%
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  3.808.000.000 

31-12-2018: € 3.704.000.000 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  3.860.000.000

31-12-2018: €  3.580.000.000 prognose

11. Financieel resultaat 2018: € nog niet bekend
12. Risico's Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
13. Ontwikkelingen Toezicht van de Energiekamer is zeer stringent, zo moet de solvabiliteitsratio 40% zijn en het risico is daarom zeer klein. Enexis keert een vrijwel constant dividend uit.

Brabant Water N.V.

Brabant Water N.V.
2. Rechtsvorm N.V.
3. Vestigingsplaats Hoofdkantoor 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 33 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant. Daarnaast levert het bedrijf water op maat en watergerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt. De omzet bedraagt € 170 miljoen.
5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 60 gemeenten in het voorzieningengebied van Brabant Water.
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Vertegenwoordiging door burgemeester Kleijngeld. Wethouder van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan de aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 609 miljoen

31-12-2018: €  578 miljoen prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: € 438 miljoen

31-12-2018: € 400  miljoen prognose

11. Financieel resultaat 2018: € nog niet bekend
12. Risico's In 2011 is nieuw financieel beleid ontwikkeld. Of de onderneming over kan gaan tot het uitkeren van dividend is mede afhankelijk van een rechterlijke uitspraak over de overnameprijs van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij.  De schadeloosstelling aan N.V.  TWM vormt voor Brabant Water een financieel risico
13. Ontwikkelingen  

 

Vordering op Enexis B.V.

Vordering op Enexis B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

De aandeelhouders van Enexis Holding N.V. hebben in 2009 aan Enexis Holding N.V. in 4 tranches een bruglening verstrekt van in totaal € 1,8 mld. Begin 2012 is hier inmiddels € 450 miljoen op afgelost. Deze vennootschap is in het leven geroepen om de bruglening te beheren.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen

Provincies:

Groningen: 6,01%, Drenthe: 2,3%, Flevoland: 0,02%, Overijssel: 18,71%, Noord-Brabant: 30,83%, Limburg: 16,13%

Gemeenten:

Groningen: 3,87%, Friesland: 0,04% ,Drenthe: 2,41%, Flevoland: 0,04%, Overijssel: 2,27%, Noord-Brabant: 7,57%, Limburg: 9,47%

7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld. Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  3.704.000.000

31-12-2018: €  3.704.000.000 prognose

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  3.814.000.000

31-12-2018: €  3.580.000.000 prognose

11. Financieel resultaat 2018: € nog niet bekend
12. Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet –tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

13. Ontwikkelingen

Eind 2016 resteert nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

CBL Vennootschap B.V.

CBL Vennootschap B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

De vennootschap vertegenwoordigt sinds 2009 de verkopende aandeelhouders van Essent, naast RWE, Enexis en Essent in de afwikkeling van Cross Border Leases aangelegenheden.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen

Provincies:

Groningen: 6,01%, Drenthe: 2,3%, Flevoland: 0,02%, Overijssel: 18,71%, Noord-Brabant: 30,83%, Limburg: 16,13%

Gemeenten:

Groningen: 3,87%, Friesland: 0,04% ,Drenthe: 2,41%, Flevoland: 0,04%, Overijssel: 2,27%, Noord-Brabant: 7,57%, Limburg: 9,47%
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld.

Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  145.000

31-12-2018: € 135.000

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  8.000

31-12-2018: €   5.000

11. Financieel resultaat 2018: €   nog niet bekend
12. Risico's

Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico

en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het

bedrag in het CBL Escrow Fonds ($ 19,7 mln.).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeel-houders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennoot-schap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
13. Ontwikkelingen

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln.

Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL’s resteert er nog een bedrag van afgerond $ 19,7 mln.

Naar verwachting zal op dit bedrag in 2016 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere afwikkelingskosten. De advies- en andere afwikkelingskosten worden ingeschat op ongeveer $ 700.000.

Dit betekent dat naar verwachting een restantbedrag van ongeveer $ 19 mln. Uiteindelijk in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan de Verkopende Aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden.

De vennootschap zal pas in 2019 worden geliquideerd.

Verkoop Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

Deze vennootschap is in 2009 in het leven geroepen voor een efficiënte afwikkeling van de rechten en verplichtingen van de verkopende aandeelhouders van Essent.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen

Provincies:

Groningen: 6,01%, Drenthe: 2,3%, Flevoland: 0,02%, Overijssel: 18,71%, Noord-Brabant: 30,83%, Limburg: 16,13%

Gemeenten:

Groningen: 3,87%, Friesland: 0,04% ,Drenthe: 2,41%, Flevoland: 0,04%, Overijssel: 2,27%, Noord-Brabant: 7,57%, Limburg: 9,47%
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld. Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  153.250

31-12-2018: €  137.500

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: € 20.000

31-12-2018: € 7.500 

11. Financieel resultaat 2018: €  nog niet bekend
12. Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 113 miljoen dat nu nog in het General Escrow Fonds resteert.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

13. Ontwikkelingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 konden worden ingediend) worden afgewikkeld.

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap B.V. tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop

Vennootschap B.V. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V.

De vennootschap zal in 2019 worden geliquideerd.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

Essent had een belang van 50% in de kerncentrale in Borssele (EPZ). Delta, met ook een belang van 50%, heeft de verkoop vooralsnog via een juridische procedure tegengehouden. Daarop is het belang door de verkopende aandeelhouders van Essent in een aparte vennootschap ondergebracht.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen

Provincies:

Groningen: 6,01%, Drenthe: 2,3%, Flevoland: 0,02%, Overijssel: 18,71%, Noord-Brabant: 30,83%, Limburg: 16,13%

Gemeenten:

Groningen: 3,87%, Friesland: 0,04% ,Drenthe: 2,41%, Flevoland: 0,04%, Overijssel: 2,27%, Noord-Brabant: 7,57%, Limburg: 9,47%
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld.

Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: €  1.615.000

31-12-2018: €  1.610.000

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  10.500

31-12-2018: €  5.000

11. Financieel resultaat 2018: € nog niet bekend
12. Risico's

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

13. Ontwikkelingen

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelenkapitaal) achter gebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. De vennootschap zal in 2019 worden geliquideerd.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.
2. Rechtsvorm B.V.
3. Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang

De primaire taak van de vennootschap is het voeren van een schadevergoedingsprocedure (op grond van invoering Wet Onafhankelijk Netbeheer ‘Splitsingswet’) tegen de Staat der Nederlanden namens de oude aandeelhouders van Essent.

5. Relatie met programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.5 Treasury
6. Deelnemende partijen

Provincies:

Groningen: 6,01%, Drenthe: 2,3%, Flevoland: 0,02%, Overijssel: 18,71%, Noord-Brabant: 30,83%, Limburg: 16,13%

Gemeenten:

Groningen: 3,87%, Friesland: 0,04% ,Drenthe: 2,41%, Flevoland: 0,04%, Overijssel: 2,27%, Noord-Brabant: 7,57%, Limburg: 9,47%
7. Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Vertegenwoordiging door Burgemeester Kleijngeld. Wethouder van van den Hoven (machtiging burgemeester) neemt deel aan aandeelhoudersvergadering.

8. Financieel belang  
9. Eigen vermogen

31-12-2017: € 870.000

31-12-2018: €  770.000

10. Vreemd vermogen

31-12-2017: €  60.000

31-12-2018: €  0

11. Financieel resultaat 2018: € nog niet bekend
12. Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelen kapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
13. Ontwikkelingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

 

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Niet van toepassing.

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Niet van toepassing.