Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Terug

B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen

B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

In 2017 heeft Companen onderzoek gedaan naar de huisvesting van een aantal bijzondere doelgroepen op de woningmarkt. Het gaat om doelgroepen zoals gescheiden volwassenen (evt. met kinderen), kwetsbare ouderen, vergunninghouders en de uitstroom uit diverse instellingen (beschermd wonen, jeugdopvang, vrouwenopvang, detentie). Voor diverse groepen fungeert Tilburg op dit moment als centrumgemeente een centrale rol. In 2019 worden er regionale afspraken gemaakt over de waarop de huisvesting van deze groepen in de toekomst gaat plaatsvinden. Aan de hand daarvan maken we een doorvertaling wat dit voor de gemeente Waalwijk betekent.