Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Overige informatie

Overige informatie

Begrotingsposten budgetten inkomensoverdrachten

 

bedragen x €

Product Omschrijving Begroting 2018 Begroting 2019
010 Algemene kosten ROM 213.191 219.071
010 Regionale samenwerking De Langstraat, wonen 16.000 16.256
010 Bijdrage Midpoint 214.389 219.017
101 Bijdrage veiligheidsregio (brandweer) 2.407.502 2.608.982
102 Regionaal Haltbureau 11.556 11.556
102 Veiligheidsregio Waalwijk 30.942 30.942
303 Toerisme/Uitpunt 76.606 78.023
303 Nationaal park Loonse/Drunense duinen 12.989 12.989
401 Leerlingenvervoer 618.670 624.857
411 Onderwijsachterstandenbeleid 587.525 598.394
411 Waalwijk Taalrijk 56.018 57.054
411 Taalhuis Waalwijk 22.000 22.000
506 Kinderboerderij Waspik 15.000 15.000
507 Bibliotheek Wilhelminastraat 4 1.185.108 1.207.032
508 Lokale omroep 29.593 30.140
509 Kunstencentrum 744.054 757.819
509 De Leest 1.069.112 1.088.891
509 Cultureel centrum Zidewinde 62.622 63.781
509 Cultuur educatie met Kwaliteit 72.058 72.058
509 Culturele en welzijnsinstellingen 9.904 10.062
509 Dansverenigingen 2.056 2.089
509 Muziekverenigingen 28.701 29.160
509 Toneelverenigingen 9.372 9.522
509 Zangverenigingen 20.241 20.565
509 Amateuristische kunstbeoefening 50.629 51.439
509 Hal amateurtheater   18.767
510 Schoenenmuseum 376.243 383.203
510 Carnavalsverenigingen 5.963 6.058
510 Heemkundekringen 3.998 4.062
510 Oranjeverenigingen 5.361 5.447
510 Intocht st. Nicolaas 2.094 2.128
510 Stg. V.O.G.W. (oorlogsgraven) 1.068 1.085
511 Vrijwilligerspunt 44.956 45.675
511 Uitvoering kadernotitie sportbeleid 2012-2016 410.185 416.748
511 Stichting samen RKC 50.000 50.000
512 Instandhoudingsbijdrage Monumenten 69.029 70.133
513 Bijdrage SALHA (archief) 336.443 341.413
604 Kinderboerderij 't Erf 37.985 38.593
604  Culturele evenementen 65.158 101.201
604 Salariscompensatie subsidiesector 39.898 40.536
604 Kosten ARBO/BHV 10.229 10.393
604 Sociaal cultureel werk 25.611 26.021
605 St. AMW Juvans 289.717 295.077
605 Slachtofferhulp Midden en West Brabant 9.221 9.369
606 St. Parkpaviljoen Grotestraat 154a 14.858 15.096
606 Steunpunt de Blijde Incomste 12.374 12.572
606 St. Welzijn ouderen Sprang-Capelle 40.351 40.997
606 Ouderenorganisatie 16.370 16.632
606 Diensten Bij wonen met Zorg 24.776 33.813
606 Algemene dagelijkse levensverrichtingen 8.505  
606 Activiteiten dementie consulent 49.743 50.539
606 Activiteiten Alzheimercafé 3.316 3.369
607 Begeleiding doelgroepen 23.538 23.915
607 Anti-discriminatiebureau 2.816 2.861
607 Anti-discriminatievoorzieningen (oormerking Algemene Uitkering) 8.758 8.920
608 De Twern 709.114 722.233
608 Stg. Buurtwerk Capelle en Vrijhoeve 8.508 8.644
609 Stg. Jongerencentra Waalwijk 827.329 842.635
609 't Schooltje (Carmelietenstraat 56) 11.285 11.466
609 Jeugdwerk Sprang-Capelle / Waspik 29.716 30.191
609 Jeugd- en jongerenwerk 2.288 2.325
609 Vereniging Den Bolder 243.000 247.493
609 Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid 4.617 4.691
609 Jeugdwerk (Op Stap) 76.637 76.637
609 St. Jeugdland 2.053 2.086
609 Scoutingverenigingen 20.231 20.555
609 Dagactiviteiten jongeren met psychische problemen 6.973 7.085
609 Project taakstraffen 31.758 32.266
610 Creches en peuterspeelzalen 634.249 666.353
615 Jeugdcultuurfonds 7.500  
615 Jeugdsportfonds Brabant 45.369 53.715
615 Speelgoedbank 1.818 1.818
616 Project klussenbus 3.630 3.630
616 Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers 3.798.000 2.669.000
708 OMWB (Omgevingsdienst Midden, West Brabant 619.862 581.482
709 GGD inwonersbijdrage 1.406.655 1.647.754
709 Volksgezondheid 21.932 22.283
709 Maatschappelijke opvang 28.157 28.608
711 JGZ (WMO) 224.305 271.454
804 Buurtbemiddeling 12.274 12.470
804 Buurtpreventie 7.831 7.956
809 Wonen, regionale samenwerking ROM 17.399 17.677
810 Wijde Biesbosch/Platform Langstraat 43.020 43.708
  TOTAAL 18.399.912 17.967.483

Opgemerkt dient te worden dat de bedragen op de begrotingsposten niet altijd één op één overeenkomen met de te beschikken subsidiebedragen / bijdragen. Dit komt doordat sommige subsidies/bijdragen uit meerdere budgetten worden betaald en doordat uit sommige budgetten meerdere zaken worden betaald.

 

Overzicht te ontvangen subsidies
In de door de raad vastgestelde financiële verordening is bepaald in artikel 9i, dat het college bij de jaarstukken en begroting een overzicht van de ontvangen Rijks-, Provinciale en Europese subsidies die een bedrag van € 1.000 te boven gaan opneemt.

Subsidie project Subsidieregeling Fase Subsidie
Opruimen drugsafval Vier Heultjesweg (2017) Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval Aanvraag ingediend 8.097
Opruimen drugsafval Polanenweg (2017) Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval Aanvraag ingediend 19.442
Opruimen drugsafval 's-Gravenmoerweg (2017) Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval Aanvraag ingediend 14.985
Totaal bedrag      42.524
Besoyensestraat herinrichting 30 km per uur Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer Uitvoering 27.988
Van Berckenrodelaan herinrichting 30 km per uur Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer Uitvoering 19.601
Beukenlaan / Eikenlaan herinrichting Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer Afgerond 17.120
Mensgerichte maatregelen 2018 Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer Uitvoering 69.552
Eco- archeologisch onderzoek project IVO-P Scharlo Provincie Noord-Brabant - Regeling cultureel erfgoed Uitvoering 11.692
Zwerfafval 2017 Stichting Afvalfonds Verpakkingen Uitvoering 55.352
Energie installatie locatie Tavenu (2018-2033) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 5.548 (jaarlijks)
Energie installatie locatie de Leest (2018-2033) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 4.161 (jaarlijks)
Energie installatie locatie zwembad (2018-2023) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 23.690 (jaarlijks)
Energie installatie locatie gemeentewerf (2016-2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 16.480 (jaarlijks)
Energie installatie locatie sporthal De Zeine (2016-2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 24.720 (jaarlijks)
Energie installatie locatie sporthal De Slagen (2016-2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 27.295 (jaarlijks)
Energie installatie locatie stadhuis (2016-2030) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 13.390 (jaarlijks)
Energie installatie locatie Schoolstraat (2011-2026) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Uitvoering 8.348 (jaarlijks)
Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten in wijken Provincie Noord-Brabant Regeling natuur Noord-Brabant Uitvoering 99.940
Impulsregeling 'Jij bent aan zet' A&O fonds Afgerond 10.590
Totaal bedrag     435.467