Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Kerngegevens

Kerngegevens

 

 

Rekening 2016

Rekening 2017

 Begroting 2018

Begroting 2019

Sociale structuur

 

 

 

 

Totaal aantal inwoners

47.419

47.457

47.534

47.920

Aantal inwoners van 0-64 jaar

37.645

37.818

37.750

38.100

Aantal inwoners van 65 jaar en ouder

9.774

9.639

9.784

9.820

Aantal werklozen

2.672

1.439

2.800

1.500

Bijstandsgerechtigden

algemene bijstand

IOAW, IOAZ, BZ

arbeidsongeschiktheid

 

770

66

1.940

 

743

62

niet bekend

 

700

40

2.000

 

750

50

2.000

 

Rekening 2016

Rekening 2017

 Begroting 2018

Begroting 2019

Fysieke structuur

 

 

 

 

Oppervlakte gemeente (in ha)

6.772

6.772

6.772

6.772

Totaal aantal woningen

20.587

21.539

21.250

21.711

Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties

6.244

6.831

6.250

6.900

Wegen (aantal m² x 100)

34.700

34.700

34.700

34.700

Openbaar groen (in ha)

422

435

422

435

 

Rekening 2016

Rekening 2017

 Begroting 2018

Begroting 2019

Financiële structuur (in €)

 

 

 

 

Totaal lasten

151.434.000

149.864.000

123.085.912

145.121.356

Totaal lasten per inwoner

3.193 3.158 2.590 3.028

Totaal opbrengst belastingen

19.670.000

20.229.000

19.762.631

20.992.558

Opbrengst belastingen per inwoner

415

426

416

438

Totaal algemene uitkering gemeentefonds

63.197.000

64.469.000

65.835.125

69.604.615

Algemene uitkering gemeentefonds per inwoner

1.333

1.358

1.389

1.453

Totaal boekwaarde investeringen

  • waarvan voor woningbouw

237.508.000

11.775.000

246.694.000

11.140.000

266.731.069

11.139.650

260.312.997

9.817.080

Boekwaarde investeringen per inwoner

  • waarvan voor woningbouw

5.009

248

5.198

234

5.611

234

5.432

205

Totaal vaste schuld

  • waarvan voor woningbouw

166.481.000

11.775.000

164.232.000

11.140.000

158.231.675

11.139.650

160.955.000

9.817.080

Vaste schuld per inwoner

  • waarvan voor woningbouw

3.511

248

3.461

234

3.338

234

3.359

205

Totaal eigen vermogen

  • waarvan vrij aanwendbare reserves

78.032.000

4.703.000

84.256.000

6.697.000

74.440.717

6.697.233

79.678.000

13.300.260

Eigen vermogen per inwoner

  • waarvan vrij aanwendbare reserves

1.645

99

1.775

141

1.566

141

1.662

278

Totaal voorzieningen

5.559.000

5.508.000

7.949.824

8.509.118

Voorzieningen per inwoner

117

116

167

178

Totaal garanties

1.258.000

1.110.000

1.258.000

1.110.000

Garanties per inwoner

26

23

26

23

Totaal garanties sociale woningbouw

292.225.000

280.951.000

292.225.000

280.951.000

Garanties sociale woningbouw per inwoner

6.163

5.920

6.148

5.863