Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Terug

B19 | Pilot "Wet Blue"

B19 | Pilot "Wet Blue"
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Wet Blue (de kleur van met chroom gelooid leer) is een lichtconcept geïnspireerd op de (nog steeds) bloeiende leer- en schoenindustrie in de Langstraat. Het heeft als doel deze in te zetten als unique sellingpoint van Waalwijk en daarmee de ambities op economisch, cultureel en ecologisch gebied te ondersteunen. Een van die ambities is het aantrekkelijker maken van het centrumgebied door het in samenwerking met het leder - en schoenmuseum en de centrumondernemers  bevorderen van mogelijke thematisering op het gebied van schoen en leder(mode) om zo een nieuwe eigen identiteit te genereren.  Wet Blue komt met name tot uiting in een lichtroute in het centrum, een aaneenschakeling van in deze kleur aangelichte gebouwen en objecten die een link hebben met leer in het heden en verleden. De start is met het aanlichten van het stadhuis, de Rabobank en de Hooisteeg  gemaakt. 

Het project wordt getrokken door de stichting Centrummanagement. Rabobank De Langstraat en de gemeente Waalwijk hebben in 2018 een startkapitaal van €75.000,- bij elkaar gebracht. Bijdragen van deelnemende bedrijven in combinatie met  inzet van beschikbaar programmabudget en andere gaandeweg aan te trekken middelen moeten de uitbouw verder "op gang houden".  Het  aan de cofinanciering  voor het commerciële (deelname van bedrijven) deel van de route  in 2019 eventueel benodigde budget is (afhankelijk van daadwerkelijk aangroeitempo)  nog lastig te ramen.  Een tweede element in de route betreft (cultuur)historische elementen zoals aan de leer en schoenindustrie uit het verleden  gerelateerde gebouwen en objecten. Voor dit in 2019 nog uit te werken aspect, dat meer op de weg van de gemeente ligt,  zal ook een nader te bepalen beroep worden gedaan op voor de betrokken beleidsvelden kunst, cultuur, monumenten en economie beschikbare middelen.