Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Terug

B19 | Districtelijke en regionale samenwerking crisisbeheersing

B19 | Districtelijke en regionale samenwerking crisisbeheersing
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Binnen de crisisbeheersing werken we samen in regionaal verband (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) én in districtelijk verband (8 gemeentelijke crisisorganisaties binnen Hart van Brabant).