Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Sitemap

Voorjaarsbericht 2019 Blz. 1  
Voorjaarsbericht 2019 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Samenvatting beleid en financiën Blz. 6  
Samenvatting beleid Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Samenvatting financieel Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2019 Blz. 11  
Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2018 Blz. 12  
Voorstellen Voorjaarsbericht 2019 Blz. 13  
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid Blz. 14  
Ambitie Blz. 15  
Ambitie Blz. 16  
Binnenstad Blz. 17  
Doelstellingen Blz. 18  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 19  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 20  
B19 | Acquisitie & pandenbank Blz. 21  
B19 | Concept Museum + Schoen-leder Blz. 22  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 23  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 24  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 25  
B19 | Vergroenen Binnenstad Blz. 26  
B19 | Weekmarkt naar Raadhuisplein Blz. 27  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 28  
B19 | Oprichten BIZ Blz. 29  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 30  
Financiële afwijkingen Blz. 31  
Duurzaamheid Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 34  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 35  
B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening Blz. 36  
B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde Blz. 37  
B19 | Groene agenda Blz. 38  
B19 | Mobility As A Service pilots Blz. 39  
B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken" Blz. 40  
B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda Blz. 41  
B19 | Plaatsen E-oplaadpunten Blz. 42  
B19 | Project natuur in de wijk Blz. 43  
B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne Blz. 44  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 45  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 46  
Financiële afwijkingen Blz. 47  
Economie Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 50  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 51  
B19 | Aanleg Oostelijke Insteekhaven Blz. 52  
B19 | Get ahead in Europe Blz. 53  
B19 | Innovatieve arbeidsmarktprojecten Blz. 54  
B19 | Ontwikkeling Haven 8 Blz. 55  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 56  
B19 | Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat Blz. 57  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 58  
Financiële afwijkingen Blz. 59  
Veiligheid Blz. 60  
Doelstellingen Blz. 61  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 62  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 63  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 64  
B19 | Activiteiten Veiligheidsplan Blz. 65  
B19 | Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8) Blz. 66  
B19 | Communicatie kalender en campagne Blz. 67  
B19 | De wijk in tijdens/na incidenten Blz. 68  
B19 | Herijken preventief jeugdbeleid Blz. 69  
B19 | Integriteitsbeleid incl. borging in teams Blz. 70  
B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken Blz. 71  
B19 | Meer en betere meldingen Blz. 72  
B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan Blz. 73  
B19 | Opzetten ‘bureau integriteit' Blz. 74  
B19 | Pilot Samen beter in preventie Blz. 75  
B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB) Blz. 76  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 77  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 78  
B19 | Samenwerking met financiële sector Blz. 79  
B19 | Symposium Veilig Waalwijk Blz. 80  
B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen Blz. 81  
B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen Blz. 82  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 83  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 84  
Financiële afwijkingen Blz. 85  
Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 86  
Bestuur Blz. 87  
Doelstellingen Blz. 88  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 89  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 90  
B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk Blz. 91  
B19 | Starten met de implementatie van de 25 belangrijkste doelstellingen in het Waalwijkse L.A.B. tot 2025 Blz. 92  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 93  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 94  
Financiële afwijkingen Blz. 95  
Burgerzaken Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 98  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 99  
B19 | Digitaal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten Blz. 100  
B19 | Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten Blz. 101  
B19 | Invoeren van Whatsapp als communicatiekanaal Blz. 102  
B19 | Uitbreiding van mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente Blz. 103  
B19 | Verbeteren van informatie aan de inwoners Blz. 104  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 105  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 106  
Financiële afwijkingen Blz. 107  
Financiën Blz. 108  
Doelstellingen Blz. 109  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 110  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 111  
B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar Blz. 112  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 113  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 114  
Financiële afwijkingen Blz. 115  
Beleidsveld 1 | Veiligheid Blz. 116  
Integrale veiligheid Blz. 117  
Integrale veiligheid Blz. 118  
Fysieke veiligheid Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 121  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 122  
B19 | Communicatiekalender TLTH Blz. 123  
B19 | Districtelijke en regionale samenwerking crisisbeheersing Blz. 124  
B19 | Samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de OMWB verder verbeteren Blz. 125  
B19 | Uitvoering geven aan het districtelijk OTO-programma Blz. 126  
B19 | Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving Blz. 127  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 128  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 129  
V19 | Handhaving huisvesting arbeidsmigranten Blz. 130  
Financiële afwijkingen Blz. 131  
Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 132  
Duurzaam & Innovatief Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 135  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 136  
B19 | Mobility As A Service pilots Blz. 137  
B19 | Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen Blz. 138  
B19 | Plaatsen E-oplaadpunten Blz. 139  
B19 | Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch Blz. 140  
B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261 Blz. 141  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken 2019 en waarom niet? Blz. 142  
B19 | Lobbyen voor betere OV verbindingen Blz. 143  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 144  
Financiële afwijkingen Blz. 145  
Economische bereikbaarheid Blz. 146  
Doelstellingen Blz. 147  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 148  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 149  
B19 | Inzetten op een Noordelijke randweg Blz. 150  
B19 | Lobbyen en bijdrage leveren aan ontsluiting knooppunt Hooipolder (A27) Blz. 151  
B19 | Project GOL: Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat Blz. 152  
B19 | Project Kerkvaartse Haven Blz. 153  
B19 | Uitvoeringsmaatregelen IUP 2019 Blz. 154  
B19 | Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport Blz. 155  
Wat gaan we niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 156  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 157  
Financiële afwijkingen Blz. 158  
Stedelijke omgeving Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 161  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 162  
B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening Blz. 163  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 164  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 165  
Financiële afwijkingen Blz. 166  
Beleidsveld 3 | Economie Blz. 167  
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 170  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 171  
B19 | Herstructurering bestaande bedrijventerreinen Blz. 172  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 173  
B19 | Samenwerking in Midpoint Brabant Blz. 174  
B19 | Structurele invulling accountmanagement in de gemeente Blz. 175  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 176  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 177  
Financiële afwijkingen Blz. 178  
Regionaal werkgelegenheidscentrum Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 181  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 182  
B19 | Beoordelen (ruimtelijke) initiatieven Blz. 183  
B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek Blz. 184  
B19 | Hosten evenementen Blz. 185  
B19 | Oprichting Regionaal Bureau voor Toerisme Blz. 186  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 187  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 188  
Financiële afwijkingen Blz. 189  
Beleidsveld 4 | Onderwijs Blz. 190  
Onderwijs Blz. 191  
Doelstellingen Blz. 192  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 193  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 194  
B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs Blz. 195  
B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek Blz. 196  
B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Blz. 197  
B19 | Inpandige uitbreiding Teresiaschool Blz. 198  
B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ Blz. 199  
B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB) Blz. 200  
B19 | Samenwerking met onderwijsinstellingen Blz. 201  
B19 | Start bouw Kindcentrum Zanddonk Blz. 202  
B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020 Blz. 203  
B19 | Uitvoering Waalwijk Taalrijk (3 pijlers) Blz. 204  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 205  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 206  
Financiële afwijkingen Blz. 207  
Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 208  
Cultuur erfgoed & lokale media Blz. 209  
Doelstellingen Blz. 210  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 211  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 212  
B19 | Erfgoednota Blz. 213  
B19 | Pilot "Wet Blue" Blz. 214  
B19 | Verhaal Westelijke Langstraat Blz. 215  
B19 | Zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk Blz. 216  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 217  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 218  
Financiële afwijkingen Blz. 219  
Cultuurpresentatie Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 222  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 223  
B19 | Concept Museum + Schoen-leder Blz. 224  
B19 | Cultuur Loper Blz. 225  
B19 | Kunst in Openbare Ruimte Blz. 226  
B19 | Nieuw evenementenbeleid richting 2021 Blz. 227  
B19 | Organiseren cultuurtafels Blz. 228  
B19 | Organiseren uitmarkt Blz. 229  
B19 | Spreekuur voor organisatoren evenementen invoeren Blz. 230  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 231  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 232  
Financiële afwijkingen Blz. 233  
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 234  
Doelstellingen Blz. 235  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 236  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 237  
B19 | Behoud kinderboerderij/Hertenkamp Blz. 238  
B19 | Speelruimteplan openbare ruimte Blz. 239  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 240  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 241  
Financiële afwijkingen Blz. 242  
Sportaccommodaties Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 245  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 246  
B19 | Green deal Sportvelden Blz. 247  
B19 | Stimuleren gezonde sportkantine's en rookvrije sportparken Blz. 248  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 249  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 250  
Financiële afwijkingen Blz. 251  
Sportbeleid Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 254  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 255  
B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches Blz. 256  
B19 | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 257  
B19 | Ontwikkelen nieuwe sportvisie Blz. 258  
B19 | Scannen van de financiële positie en organisatiekracht van verenigingen Blz. 259  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 260  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 261  
Financiële afwijkingen Blz. 262  
Beleidsveld 6 | Sociaal domein Blz. 263  
Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 266  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 267  
B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking Blz. 268  
B19 | Doorontwikkeling TWIJZ Blz. 269  
B19 | Inzet schakelfunctie Blz. 270  
B19 | Inzetten op meer preventie Blz. 271  
B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg Blz. 272  
B19 | Uitvoering jeugdgezondheidszorg Blz. 273  
B19 | Uitwerking jeugdwerkloosheidsvrije zone Blz. 274  
B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling Blz. 275  
B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg Blz. 276  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 277  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 278  
Financiële afwijkingen Blz. 279  
Sociale veerkracht Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 282  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 283  
B19 | Burgerinitiatieven stimuleren Blz. 284  
B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 285  
B19 | Mobility Mentoring Blz. 286  
B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers Blz. 287  
B19 | Onderzoek naar burgerbegroting Blz. 288  
B19 | Project Wijk GGZ Blz. 289  
B19 | Sluitende aanpak dementie Blz. 290  
B19 | Structureel budget IASD Blz. 291  
B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken Blz. 292  
B19 | WMO voorzieningen Blz. 293  
C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000 Blz. 294  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019? Blz. 295  
B19 | Grip op Geld project Blz. 296  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 297  
Financiële afwijkingen Blz. 298  
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 299  
Beheer openbare ruimte Blz. 300  
Doelstellingen Blz. 301  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 302  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 303  
B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart Blz. 304  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 305  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 306  
Financiële afwijkingen Blz. 307  
Milieu Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 310  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 311  
B19 | Actualiseren van het BP Geluidtoedeling Blz. 312  
B19 | Ecologische verbindingszones Blz. 313  
B19 | Energiebesparing en duurzame energieopwekking Blz. 314  
B19 | Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat Blz. 315  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 316  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 317  
Financiële afwijkingen Blz. 318  
Volksgezondheid Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 321  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 322  
B19 | Terugdringen (en zoveel mogelijk voorkomen) van overgewicht bij jongeren Blz. 323  
B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie Blz. 324  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 325  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 326  
Financiële afwijkingen Blz. 327  
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 328  
Ruimtelijke ordening Blz. 329  
Doelstellingen Blz. 330  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 331  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 332  
B19 | Binnenstedelijke locaties woningbouw Blz. 333  
B19 | Natte Natuurparel Westelijke Langstraat Blz. 334  
B19 | Opstellen nieuwe nota grondbeleid 2019-2022 Blz. 335  
B19 | Uitbreidingslocaties woningbouw (Landgoed Driessen, Akkerlanen) Blz. 336  
B19 | Uitvoeren Pilots Omgevingswet Blz. 337  
B19 | Uitvoeren Plan van Aanpak Omgevingswet Blz. 338  
B19 | Uitvoeringsprogramma structuurvisie Blz. 339  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 340  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 341  
Financiële afwijkingen Blz. 342  
Volkshuisvesting Blz. 343  
Doelstellingen Blz. 344  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 345  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 346  
B19 | Continueren startersleningen Blz. 347  
B19 | Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie Blz. 348  
B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid Blz. 349  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 350  
B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Blz. 351  
B19 | Opstellen nieuw woonbeleid Blz. 352  
B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade Blz. 353  
B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen Blz. 354  
B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing Blz. 355  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 356  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 357  
Financiële afwijkingen Blz. 358  
Gebiedsgericht werken Blz. 359  
Doelstellingen Blz. 360  
Wat willen we bereiken in 2019? Blz. 361  
Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019? Blz. 362  
B19 | Evaluatie en verkenning participatieinstrumenten Blz. 363  
B19 | Onderzoek naar burgerbegroting Blz. 364  
Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet? Blz. 365  
Wat gaan we extra doen in 2019? Blz. 366  
Financiële afwijkingen Blz. 367  
Begrotingswijziging 2019 Blz. 368  
Begrotingswijziging 2019 Blz. 369  
Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 Blz. 370  
Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 Blz. 371  
Kredieten Blz. 372  
Afgesloten kredieten Blz. 373  
Afgesloten kredieten Blz. 374  
Nacalculaties afgesloten kredieten Blz. 375  
Nacalculaties afgesloten kredieten Blz. 376