Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Begrotingswijziging 2019

Begrotingswijziging 2019

Begrotingswijzigingen 2019 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2019

18e begrotingswijziging 2019: Kwartaalswijziging
In samenhang met het Voorjaarsbericht 2019 wordt de raad voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van de 18e begrotingswijziging 2019, waarin de mutaties van de kwartaalswijziging een neutraal verloop hebben.  Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2019 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.


19e begrotingswijzing 2019: Voorjaarsbericht 2019
Door middel van de 19e  begrotingswijziging 2019 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2019 verwerkt.  De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2019 van
(afgerond) € 63.000.