Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overige informatie

Overige informatie

Begrotingsposten budgetten inkomensoverdrachten (bedragen * € 1)

 

bedragen x €

Product Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020
010 Algemene kosten ROM 219.071  235.222
010 Regionale samenwerking De Langstraat, wonen 16.256 16.516
010 Bijdrage Midpoint 219.017 224.123
101 Bijdrage veiligheidsregio (brandweer) 2.608.982 2.635.848
102 Regionaal Haltbureau 11.556 11.741
102 Veiligheidsregio Waalwijk 30.942 31.437
303 Toerisme/Uitpunt 78.023 80.449
303 Nationaal park Loonse/Drunense duinen 12.989 13.197
401 Leerlingenvervoer 624.857  771.974
411 Onderwijsachterstandenbeleid 598.394 1.277.422
411 Waalwijk Taalrijk 57.054 57.967
411 Taalhuis Waalwijk 22.000 22.352
506 Kinderboerderij Waspik 15.000 15.000
507 Bibliotheek Wilhelminastraat 4 1.207.032 1.229.362
508 Lokale omroep 30.140 30.698
509 Kunstencentrum 757.819 771.839
509 De Leest 1.088.891 1.109.035
509 Cultureel centrum Zidewinde 63.781 64.961
509 Cultuur educatie met Kwaliteit 72.058 72.058
509 Culturele en welzijnsinstellingen 10.062 10.223
509 Dansverenigingen 2.089 2.122
509 Muziekverenigingen 29.160 29.627
509 Toneelverenigingen 9.522 9.674
509 Zangverenigingen 20.565 20.894
509 Amateuristische kunstbeoefening 51.439 52.262
509 Hal amateurtheater 18.767 19.067
514 Schoenenmuseum 383.203 390.292
510 Carnavalsverenigingen 6.058 6.155
510 Heemkundekringen 4.062 4.127
510 Oranjeverenigingen 5.447 5.534
510 Intocht st. Nicolaas 2.128 2.162
510 Stg. V.O.G.W. (oorlogsgraven) 1.085 1.102
511 Vrijwilligerspunt 45.675 46.634
511 Uitvoering kadernotitie sportbeleid 2012-2016 416.748 423.416
511 Stichting samen RKC 50.000 50.000
512 Instandhoudingsbijdrage Monumenten 70.133 71.255
513 Bijdrage SALHA (archief) 341.413 357.751
604 Kinderboerderij 't Erf 38.593 64.210
604  Culturele evenementen 101.201 102.820
604 Salariscompensatie subsidiesector 40.536 41.286
604 Kosten ARBO/BHV 10.393 10.559
604 Sociaal cultureel werk 26.021 26.437
605 St. AMW Juvans 295.077 148.779
605 Slachtofferhulp Midden en West Brabant 9.369 9.519
606 St. Parkpaviljoen Grotestraat 154a 15.096 15.338
606 Steunpunt de Blijde Incomste 12.572 12.773
606 St. Welzijn ouderen Sprang-Capelle 40.997 41.653
606 Ouderenorganisatie 16.632 16.898
606 Diensten Bij wonen met Zorg 33.813 20.921
606 Algemene dagelijkse levensverrichtingen 0  
606 Activiteiten dementie consulent 50.539 51.348
606 Activiteiten Alzheimercafé 3.369 3.423
607 Begeleiding doelgroepen 23.915 24.357
607 Anti-discriminatiebureau 2.861 2.914
607 Anti-discriminatievoorzieningen (oormerking Algemene Uitkering) 8.920 9.085
608 De Twern 722.233 735.594
608 Stg. Buurtwerk Capelle en Vrijhoeve 8.644 8.782
609 Stg. Jongerencentra Waalwijk 842.635 858.224
609 't Schooltje (Carmelietenstraat 56) 11.466 11.649
609 Jeugdwerk Sprang-Capelle / Waspik 30.191 30.674
609 Jeugd- en jongerenwerk 2.325 2.368
609 Vereniging Den Bolder 247.493 282.627
609 Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid 4.691 4.766
609 Jeugdwerk (Op Stap) 76.637 79.499
609 St. Jeugdland 2.086 2.119
609 Scoutingverenigingen 20.555 20.884
609 Dagactiviteiten jongeren met psychische problemen 7.085 7.216
609 Project taakstraffen 32.266 32.944
610 Creches en peuterspeelzalen 666.353 595.735
615 Jeugdcultuurfonds 0 17.780
615 Jeugdsportfonds Brabant 53.715 54.574
615 Speelgoedbank 1.818 7.620
616 Project klussenbus 3.630 3.630
616 Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers 2.669.000 3.066.000
708 OMWB (Omgevingsdienst Midden, West Brabant 581.482 611.505
709 GGD inwonersbijdrage 1.647.754 1.604.029
709 Volksgezondheid 22.283 22.640
709 Maatschappelijke opvang 28.608 29.076
711 JGZ (WMO) 271.454 276.476
804 Buurtbemiddeling 12.470 12.670
804 Buurtpreventie 7.956 7.956
809 Wonen, regionale samenwerking ROM 17.677 0
810 Wijde Biesbosch/Platform Langstraat 43.7080 44.516
  TOTAAL 17.967.483 19.207.371

Opgemerkt dient te worden dat de bedragen op de begrotingsposten niet altijd één op één overeenkomen met de te beschikken subsidiebedragen / bijdragen. Dit komt doordat sommige subsidies/bijdragen uit meerdere budgetten worden betaald en doordat uit sommige budgetten meerdere zaken worden betaald.

 

Overzicht te ontvangen subsidies

Overzicht te ontvangen subsidies
In de door de raad vastgestelde financiële verordening is bepaald in artikel 9i, dat het college bij de jaarstukken en begroting een overzicht opneemt van de ontvangen Rijks-, Provinciale en Europese subsidies die een bedrag van € 1.000 te boven gaan . Onderstaand overzicht betreft de stand van zaken in de ontvangen subsidies voor 2019 e.v. (bedragen * € 1). De subsidies voor 2020 zijn veelal nog onbekend.

Subsidieproject Subsidieregeling Fase Subsidie

1.     Visie Religieus Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed-

Regeling Integrale lokale kerkenvisies

Uitvoering

50.000 [1]

2.     Energie installatie locatie Tavenu (2018-2033)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

3.793

(jaarlijks)

3.     Energie installatie locatie de Leest (2018-2033)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

3.606 (jaarlijks)

4.     Energie installatie locatie zwembad (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

23.690 (jaarlijks)

5.     Energie installatie locatie gemeentewerf (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

16.480 (jaarlijks)

6.     Energie installatie locatie sporthal De Zeine (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

24.720 (jaarlijks)

7.     Energie installatie locatie sporthal De Slagen (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

27.295

(jaarlijks)

8.     Energie installatie locatie stadhuis (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

13.390

(jaarlijks)

9.     Energie installatie locatie Schoolstraat (periode 2011-2026)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

8.348 (jaarlijks)

10.   Verbeteren Burgemeester Verwielstraat- zichtbaarheid oversteekplaats

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

     9.608

11.   Verbeteren Bevrijdingsweg- zichtbaarheid fietsoversteekplaats

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

    11.532

12.   Herinrichting Irenestraat Waspik

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

    11.788

13.   Herinrichting Labbegatsevaartweg Sprang Capelle

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

    23.575

14.   Verbeteren Bachlaan- aansluiting bromfietspad

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

    12.064

15.   Mensgerichte maatregelen 2019

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

  107.666

16.   Klimaatstresstest

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Milieu en Water

Uitvoering

18.375

17.   Samenwerkend leren naar eigenaarschap

A & O Fonds-

Innovatieregeling

Uitvoering

32.160

18.   Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (2019-2020 totaal 225.000)

Hart van Brabant-

Regionaal Innovatiebudget Jeugd

Uitvoering

112.500

19.   Kwartiermaker Echtscheidingen (2019-2020 totaal 35.000)

Hart van Brabant-

Regionaal Innovatiebudget Jeugd

Uitvoering

35.000

20.   Cultuur met kwaliteit (2017-2020 totaal 94.042)

Kunstloc

Uitvoering

23.511

 

 

 

Totaal bedrag

€ 569.101[1] Bedrag wordt ontvangen via algemene uitkering

 

 Subsidietrajecten die nog lopen waarvan subsidiebedrag reeds in voorafgaand jaar is ontvangen en in het overzicht van dat jaar is meegenomen:


Subsidie project

Subsidieregeling

Fase

Subsidie

Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten in wijken (2018-2022)

Provincie Noord- Brabant-

Regeling natuur Noord-Brabant

Uitvoering

99.940