Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Kerngegevens

Kerngegevens

 

  Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019

Begroting 2020

Sociale structuur    

Totaal aantal inwoners 

47.457 48.277 47.920 48.381

Aantal inwoners van 0 tot 64 jaar

37.818 38.135 38.100 38.463

Aantal inwoners van 65 jaar en ouder

9.639 10.142 9.820 9.918

Aantal werklozen*

1.439

744 1.500 725

Bijstandsgerechtigden

algemene bijstand

IOAW, IOAZ, BZ

Arbeidsongeschiktheid

 

743

62

1.900

 

693

50

nog niet bekend750

50

2.000

 

700

50

nog niet bekend

 

 

 

  Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Fysieke structuur    
Oppervlakte gemeente  (in ha) 6.772 6.764 6.772 6.772
Totaal aantal woningen 21.539 21.801 21.711 21.960
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties 6.831 6.831 6.900 6.500
Wegen (aantal m² x 100) 34.700 34.700 34.700  
Openbaar groen (in ha) 435 435 435  

 

 

 

Financiële structuur Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Totalen (bedragen x € 1.000)

 

       
Totaal lasten 149.864 178.781 145.121 149.537
Opbrengsten belastingen 20.229 20.228 20.993 22.052
Algemene uitkering gemeentefonds 64.469 66.979 69.605 73.057
Vaste schulden 164.232 160.954 160.955 138.015
  • waarvan voor woningbouw
11.140 9.817 9.817 5.355
Boekwaarde investeringen 246.694 235.500 260.313 263.658
  • waarvan voor woningbouw
11.140 9.817 9.817 5.355
Eigen vermogen 84.256 84.726 79.678 80.374
Vrij aanwendbare reserves 6.697 12.347 13.300 10.111
Voorzieningen 5.508 5.603 8.509 8.188
Garanties 1.110 976 1.110 976
Garanties, sociale woningbouw 280.951 272.709 280.951 272.709

Bedragen per inwoner 

(bedragen x  € 1)

       
Totaal lasten 3.158 3.703 3.028 3.091
Opbrengst belastingen 426 419 438 456
Algemene uitkering gemeentefonds 1.358 1.387 1.453 1.510
Vaste schulden 3.461 3.334 3.359 2.853
  • waarvan voor woningbouw
234 203 205 111
Boekwaarde investeringen 5.198 4.878 5.432 5.450
  • waarvan voor woningbouw
243 203 205 111
Eigen vermogen 1.775 1.755 1.662 1.661
Vrij aanwendbare reserves 141 256 278 209
Voorzieningen 116 116 178 169
Garanties 23 20 23 20
Idem, sociale woningbouw 5.920 5.649 5.863 5.637