Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | WMO voorzieningen

B19 | WMO voorzieningen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

De gemeente Waalwijk draag zorg voor een adequaat aanbod van maatwerkvoorzieningen passend binnen de kaders Wmo, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (MO) gemeente Waalwijk, Beleidsregels MO gemeente Waalwijk, dat -indien van toepassing- voldoet aan gestelde inkoop (kwaliteits-)voorwaarden. Te denken valt aan woon- en vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en hulpmiddelen Wmo.Toelichting

G
Tijd

In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2019 zijn de nieuwe contracten ingegaan.  De looptijd is tot 31 december 2020 met twee opties tot verlenging: contractjaren 2021 en 2022.

In 2018 t/m begin 2019 heeft een regionale aanbesteding hulpmiddelen Wmo plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een nieuw contract met twee leveranciers per 1 juni 2019. De looptijd is vijf jaar tot 1 juni 2024 met twee opties tot 1 jaar verlenging. Thans wordt gewerkt aan het implementatietraject.

De implementatie (eerste  vier maanden) is voorspoedig verlopen.