Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u het Najaarsbericht 2019 aan. Zoals in de planning en control cyclus is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels het Voor- en Najaarsbericht geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot afwijkingen op beleid, op de middelen en bedrijfsvoeringsaspecten, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de Begroting 2019.

Dit Najaarsbericht geeft een vooruitblik op de Jaarrekening 2019 (geprognosticeerde rekeningresultaat 2019), die het college in het voorjaar van 2020 aan de gemeenteraad zal aanbieden.
In deze najaarsrapportage wordt behalve over de reguliere financiële afwijkingen op producten en kostenplaatsen ook gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de budgetoverheveling 2018 naar 2019 en het voorstel van de budgetoverheveling van 2019 naar 2020.


Daarnaast wordt in het Najaarsbericht ook gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de afgesloten kredieten.

De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2019 is vergelijkbaar met de opzet van het Voorjaarsbericht 2019:

  • een samenvatting van beleidsmatige en financiële afwijkingen.
  • een rapportage over de 4 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid) en de beleidsvelden met de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2019 opgenomen maatregelen.
  • een rapportage over de majeure projecten (Insteekhaven, GOL en Museum Plus).
  • een rapportage over het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2018 naar 2019 weergegeven en de voorstellen voor (nieuwe) budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020.
  • een verwijzing naar de aan het Najaarsbericht 2019 gekoppelde begrotingswijzigingen 2019.
  • een overzicht van de belangrijkste reserves.
  • een rapportage over de afgesloten kredieten met een totaaloverzicht IUP en aparte toelichting van de overige kredieten.

 

Waalwijk, oktober 2019,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk