Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen

B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Vervolg geven aan ingezet weerbaarheidstraject Wake Up
Inmiddels is het vervolg op de weerbaarheidstrainingen van 2018 ingezet. Er is besloten medewerkers die minder met agressie en geweld te maken hebben beperkt herhaaltraining te geven en dit vaker te doen voor medewerkers die her wekelijks of dagelijks mee te maken hebben. Ook is gekozen voor veel maatwerk: zo zijn er trainingen voor medewerkers die huisbezoeken afleggen en trainingen voor mensen die persoonlijke beveiligingsmiddelen gebruiken. Op basis van zogenaamde 'bloedgroepen' is bepaald welke functies bij een type agressie risico passen en daar wordt het aanbod aan gekoppeld. Ook is gestart met het protocol passend maken bij het type werk en type agressie risico. Zo wordt het protocol geen papieren protocol dat voor iedereen passend is (en daarmee voor niemand), maar een bruikbare richtlijn hoe de gemeente Waalwijk het risico op agressie en geweld reduceert en omgaat met agressie- en geweldsincidenten. De (herhalings)trainingen vinden plaats vanaf 2020.Toelichting

G
Tijd

In 2017 is besloten organisatiebreed een training rondom agressie aan te bieden aan medewerkers. De laatste trainingen rondom weerbaarheid voor onze publieke taak zijn in januari 2019 georganiseerd. Voor nieuwe medewerkers wordt in 2019 deze training bij de onboarding van nieuwe medewerkers meegenomen. Ook wordt nog een veegklas training georganiseerd. Binnen de organisatie bleek behoefte aan een vervolg op de trainingen, waarbij per team gekeken wordt naar de risico's en persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om de publieke taak veilig uit te voeren. Voor het 'project publieksagressie' is in 2018 een plan van aanpak opgesteld en is extra capaciteit gecreëerd (8 uur per week gedurende 6 maanden). Wegens een vacature schuift de planning van dit project op. Vanaf half april gaat het project volop van start. In het eerste kwartaal van 2019 is al wel gestart met de fysieke beveiligingsmaatregelen zoals de personeelstoegang veiliger maken en een proef met het alarmeringssysteem Picasse.