Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken

B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken
Bestuurlijk verantwoordelijk
Bakker Ronald

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Ook in 2020 zorgt Baanbrekers voor de realisatie van beschut werk-plekken voor onze gemeente. Baanbrekers zet in op het geleidelijk toegroeien naar de taakstelling. De werkelijke ontwikkeling kan daarvan afwijken zo is in de laatste jaren gebleken.Toelichting

G
Tijd

In de afgelopen jaren bleek het een forse uitdaging om de taakstelling Beschut werk te realiseren. We zien in de praktijk dat veel kandidaten niet aan de (strenge) selectiecriteria van Beschut werk voldoen en daardoor geen indicatie krijgen van het UWV. Dit is ook een landelijk verschijnsel. Eind augustus heeft Baanbrekers 9 van de 15 Fte gerealiseerd.