Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg

B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2018 zijn we gestart met de voorbereiding van de koersdiscussie Sociaal Domein. De aftrap met de maatschappelijke partners is tijdens een grote bijeenkomst op 6 november.

Doel is om samen te werken aan verbetervoorstellen voor de komende jaren rond een zevental thema's. Bij ieder thema drie uitdagingen:  1) meer preventie, 2) meer outreachend werken en 3) meer oplossingen vanuit de samenleving (voorliggend veld). Het actiepunt betreft de uitwerking van de twee en derde uitdaging. Zie verder B19 Structureel Budget Integrale Aanpak Sociaal Domein

 Toelichting

G
Tijd

Traject ligt op koers, zie beschrijving bij C18 Structureel budget Integrale Aanpak Sociaal Domein.