Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Vergroenen Binnenstad

B19 | Vergroenen Binnenstad
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

Groen draagt bij aan leefbaarheid en wordt gewaardeerd door inwoners en bezoekers. Het centrum van Waalwijk is vrij dicht bebouwd en er is veel verharding aanwezig. In 2019 willen we, rekening houdend met de functionaliteit van het centrum, meer groen aanbrengen. Hierbij ligt de focus met name op de grote parkeerterreinen.Toelichting

O
Tijd

De dichtheid aan kabels en leidingen beperkt de mogelijkheid om  traditioneel (grondgebonden) groen toe te voegen in het centrum. Daarnaast speelt op de parkeerterreinen  bovendien de gevoeligheid van verlies aan parkeergelegenheid, mogelijke herinrichting ivm met transformatie en het  aanhoudend budgettekort bij CM voor co-financiering. De achterliggende periode is daarom gekeken naar haalbaarheid en effectiviteit van een hoeveelheid mobiel groen (boombakken al dan niet in in combi met zitgelegenheid) die in het centrum kan worden ingezet. De betrokken organisatieonderdelen stonden aanvankelijk niet te trappelen bij het idee maar zien in dat het wellicht wel een van de weinige opties is om op korte termijn resultaat te boeken. Helaas zijn daarvoor geen bestaande middelen beschikbaar. Op basis van een nog uit werken raming zal worden bekeken of middelen in het kader van de groene agenda of het programma binnenstad soelaas kunnen bieden of een afzonderlijk krediet gevraagd zal moeten worden.