Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen

B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Het moet voor onze inwoners makkelijker en aantrekkelijker worden om meldingen te doen over veiligheid. We verbeteren daartoe de informatie op de website. Melden via waalwijk.nl: informatiever en gemakkelijker, zo nodig anoniem. Koppeling met MMA en hier meer bekendheid aan geven. Actieve terugkoppeling verzorgen aan melders (en omgeving). Inzetten social media etc.Toelichting

G
Tijd

Er zijn inmiddels zowel voor onze inwoners zichtbare en daarnaast meer interne / procesmatige en werkinhoudelijke aanpassingen doorgevoerd waardoor meldingen makkelijker kunnen worden gedaan en beter worden verwerkt. Er is in 2019 vooral ingezet op het stimuleren van het doen van meldingen en dit zal worden gecontinueerd.