Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020

B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi DilekToelichting

G
Tijd

De overleggen met de schoolbesturen over de realisering van de in het geactualiseerde MIP 2015-2020 lopen. De gemeenteraad heeft de, als gevolg van het geactualiseerde MIP, benodigde aanpassing van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld (raadsvergadering 6 juni 2019). Over de door de schoolbesturen voor het huisvestingsprogramma 2020 ingediende verzoeken vindt eind 2019 besluitvorming door het college plaats. Over het voor de realisering van toegekende voorzieningen benodigd budget worden in 2020 nadere voorstellen aan de raad gedaan.