Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie

B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Om deze doelstellingen te bereiken zijn zowel lokaal als regionaal maatregelen en acties opgesteld. Regionaal wordt gewerkt aan betere nazorg na alcoholintoxicatie en campagnes om bewustwording te creëren. Op lokaal niveau bieden we in het onderwijs diverse interventies aan en richten wij ons op beïnvloeding van de omgeving van jongeren, met name ouders. Daarnaast zetten we in op samenwerking met bijvoorbeeld lokale horeca en sportvereniging om zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid te pakken in de doelstellingen van de Drank- en horecawet. De gewenste effecten worden gemonitord door de GGD Hart van Brabant. Echter, er kunnen geen harde verbanden tussen preventie en handhaving en de resultaten gelegd worden.Toelichting

G
Tijd

De maatregelen en acties voor 2019 zijn in gang gezet en worden momenteel doorontwikkeld in het licht van het nieuw op te stellen alcoholbeleid.