Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg

B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Een van de speerpunten is om op lokaal niveau innovatie toe te passen. Het daarvoor beschikbare budget in de afgelopen jaren was beperkt en al bestemd voor reeds ingezet nieuw beleid. Om innovatie vanaf 2019 een nieuwe impuls te geven zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Doelstelling is om de bestaande lokale ondersteuningsstructuur te verbeteren ( b.v.  laagdrempelige opvoedondersteuning onder verantwoordelijkheid van Contour de Twern d.m.v. inzet van vrijwilligers). Doel is dat burgers ( ouders en jeugdigen)  niet direct aanspraak hoeven te maken op de duurdere geïndiceerde jeugdhulp.

 Toelichting

G
Tijd

Projecten steunouder en Mamacafé zijn gestart. Verkenning opgestart ten aanzien van de basisondersteuning op scholen. 

Er zijn in 2019 pilot - projecten voorbereid en gestart. De pilot Steunouder die wordt uitgevoerd door Contour en de Twern is gestart. Ook het Mamacafé wordt uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de inzet van de screener Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij het Samenwerkingsverband De Langstraat .  De verkenning ten aanzien van de basisondersteuning op scholen loopt nog.  Besloten is om alle nieuwe initiatieven waaronder de basisondersteuning te plaatsen in het perspectief van het beleidskader jeugd dat in 2020 ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.