Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Structureel budget IASD

B19 | Structureel budget IASD
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2018 zijn we gestart met de voorbereiding van de koersdiscussie Sociaal Domein. De aftrap met de maatschappelijke partners is tijdens een grote bijeenkomst op 6 november. Doel is om samen te werken aan verbetervoorstellen voor de komende jaren rond een zevental thema's. Bij ieder thema drie uitdagingen:  1) meer preventie, 2) meer outreachend werken en 3) meer oplossingen vanuit de samenleving (voorliggend veld). Uitvoeringsagenda gepresenteerd aan het college in juli 2019. Vervolgacties samen met maatschappelijke partners  zijn in het najaar  van start gegaan. Die hebben onder meer betrekking op investeringen in het ontsluiten van het voorliggende veld (impuls onafhankelijke cliëntondersteuning, verbetering informatievoorziening Waalwijzer), het ontwikkelen van het inclusiebeleid, plan van aanpak eenzaamheid, visieontwikkeling veilige leefomgeving en het project maatschappelijke participatie (afzonderlijk budget). Presentatie van de Agenda aan de raad gepland 21 november.Toelichting

G
Tijd