Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing

B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Opgaven op het gebied van langer zelfstandig wonen en duurzaamheid betekenen niet alleen iets voor nieuwbouw, maar hebben vooral invloed op de bestaande woningmarkt. Deze woningmarkt is echter grotendeels in handen van particulieren, waardoor woningaanpassingen niet afdwingbaar zijn. Daarom willen we voorlichting over woningaanpassingen gericht op langer zelfstandig wonen en duurzaamheid zoveel mogelijk stimuleren.Toelichting

G
Tijd

Traject met seniorenverenigingen loopt stroef, maar we proberen dit vlot te trekken. Vanuit de gemeente zal er een communicatiecampagne gevoerd worden bij de inwerkingtreding van de lening Toekomstbestendig wonen.