Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne

B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2019 zijn diverse activiteiten geweest rondom het thema duurzaamheid. Zo zijn er LAB's op op duurzaamheid en groen en natuur georganiseerd, zijn er diverse themapagina's aan duurzaamheid geïnitieerd, is er een uitgebreide webpagina ontwikkeld en zijn bijeenkomsten georganiseerd om het uitvoeringsprogramma vanuit de samenleving aan te vullen en/of aan te passen. Daarnaast is in het voorjaar de Groene Pluim uitgereikt en in het najaar de duurzaamheidsprijs uitgereikt. Hierover is uitgebreid gecommuniceerd in de gedrukte en digitale media. De communicatie op het thema duurzaamheid is een doorlopend proces.

 

 

 Toelichting

G
Tijd