Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Speelruimteplan openbare ruimte

B19 | Speelruimteplan openbare ruimte
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van denToelichting

G
Tijd

De gemeente Waalwijk wil kinderen stimuleren tot een gezonde en actieve levensstijl. Kinderen die vaak buitenspelen bewegen meer en zijn daardoor gezonder. Ze ontwikkelen hun creativiteit en fantasie met buitenspelen. Bovendien ontmoeten niet alleen kinderen elkaar door het buiten spelen. Ook de (groot)ouders doen meer contacten op in de buurt. Om kinderen te verleiden om naar buiten te gaan moeten de aangeboden speelplekken écht leuk en uitdagend zijn.

De gemeente Waalwijk wil daarom een hogere kwaliteit van de speelplekken, meer variatie in de inrichting. Dan kiezen kinderen eerder voor buitenspelen, blijven ze langer buiten en krijgen ze meer frisse lucht en beweging.

Dit is opgenomen in het speelruimteplan en wordt dit najaar aangeboden aan de gemeenteraad.