Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261

B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261
Bestuurlijk verantwoordelijk
Bakker Ronald

De regionale gebiedsopgave N261/N269 is één van de drie integrale gebiedsopgaven binnen de regio Hart van Brabant. Doelstelling van deze  integrale gebiedsopgaven is om in een deelgebied van de regio, waar veel sectorale regionale opgaven samen komen, deze slim met elkaar te verbinden, zodat er meer regionale slag- en daadkracht kan ontstaan.  De eerste stap van deze integrale gebiedsopgave was een verkenningsfase welke is afgerond. Na vaststelling van het plan van aanpak voor een vervolgtraject is voor dit project in 2019 het opstellen van een waardenkaart, omgevingskwaliteitenkaart en een uitvoeringsagenda van start gegaan. Vaststelling van deze producten is voorzien in 2020.  Het resultaat dient om de markt te stimuleren en inspireren om een positieve bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten en kernwaarden in het gebied. De kwaliteiten-/waardenkaart kan daarbij als samenwerkingskader tussen overheid, ondernemers en onderwijs dienen bij gesprekken over en beoordeling van nieuwe initiatieven. Daarnaast dient het uitvoeringsprogramma om inzicht en overzicht te krijgen in projecten die leiden tot een versterking van de kernkwaliteiten en kernwaarden.Toelichting

G
Tijd

Project ligt op schema.