Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Regionaal Bureau voor Toerisme

B19 | Regionaal Bureau voor Toerisme
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

In 2019 is het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) van start gegaan. In het RBT werken we samen met de gemeenten Dongen, Heusden en Loon op Zand.  In 2020 vindt een eerste evaluatie van het functioneren van het RBT plaats en vindt indien nodig aanscherping plaats.

Prestatie-indicatoren:

  • Opbrengst toeristenbelasting 2018 €123.974
  • Aantal fte vrijetijdssector: 181 vestigingen en 480 banen (sector cultuur, sport en recreatie)
  • 124  vestigingen en 780 banen (sector logies, maaltijd en drankverstrekking) (peiljaar 2018)
  • Totaal fte: 305 vestigingen en 1260 banen

 Toelichting

G
Tijd

In augustus heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme een presentatie gehouden voor de raad. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de opbrengsten uit de toeristenbelasting en krijgt jaarlijks inzicht in de ontwikkeling van het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector. In 2020 wordt het Regionaal Bureau voor Toerisme geëvalueerd.