Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade

B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Met Casade maken we jaarlijks, samen met de huurdersbelangenverenigingen, afspraken over ieders bijdrage aan het woonbeleid van de gemeente. Aan het einde van ieder jaar stellen we de prestatieafspraken voor het komende jaar vast. De afspraken gaan onder andere over de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen (en de doelgroepen daarvoor), inzet op het gebied van wonen & zorg en duurzaamheid, en renovatie en herstructurering van bestaande woningen. Gedurende het jaar monitoren we de uitvoering van de verschillende actiepunten. Twee maal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats over de uitvoering van de prestatieafspraken.Toelichting

Monitoring van afspraken vindt plaats en in het najaar worden nieuwe prestatieafspraken voor het komende jaar opgesteld. 

G
Tijd
--
Geld