Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ

B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Zorgdragen voor een preventieve zorg/ondersteuningsstructuur op scholen door:

  • vroegtijdig signaleren van vragen en zorgen die worden gesignaleerd op de vindplaatsen, te weten de scholen voor primair – en voortgezet onderwijs;
  • versterken van eigen kracht van de opvoeders.


Toelichting

O
Tijd

Zie B19 - Inzet schakelfunctionaris