Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda

B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2019 wordt de Waalwijkse Duurzaamheidsagenda opgesteld en aan de raad aangeboden. Hierin willen we met belanghebbenden, belangstellenden, ambtelijke organisatie onderwijs, experts en de raad de route waarlangs we de korte en lange termijn doelen willen bereiken vastleggen. Bij het proces om tot een agenda te komen besteden we veel aandacht aan de bewustwording en het imago. De regionale energietransitie-opgave en de gemeentelijke vertaling daarvan dient een belangrijke plek te krijgen in de agenda.Toelichting

G
Tijd

Op 12 september heeft de raad de Visie Duurzaam Waalwijk 2030 vrijgegeven voor externe communicatie.  De definitieve visie zal samen met het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar  ter vaststelling voor de raad van januari 2020 worden aangeboden.