Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Ontwikkeling Haven 8

B19 | Ontwikkeling Haven 8
Bestuurlijk verantwoordelijk
Bakker Ronald

Haven 8 is bedoeld voor grootschalige logistiek. Dit zijn bedrijven van 5 hectare of groter. Haven 8 is opgedeeld in twee delen: Haven 8 West en Haven 8 Oost. Daarnaast wordt haven 8 vraaggericht ontwikkeld. Dit betekent dat een bedrijf maatwerk geleverd krijgt. Naar verwachting zal na 2020 zich het eerste bedrijf vestigen op Haven 8 Oost.

 Toelichting

G
Tijd

De eerste bedrijven op Haven 8 West zijn inmiddels gestart met de bouw. Verschillende bedrijven hebben interesse getoond in Haven 8 Oost, maar ontwikkeling van dit gebied is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het GOL (gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) en ontwikkelingen rondom de PAS (stikstof).