Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Om duurzaamheidsambities te halen moet er veel gebeuren, ook bij nieuwbouw en in de bestaande woningvoorraad. In 2018 en 2019 onderzoeken we op welke manier we als gemeente investeringen op het gebied van duurzaamheid zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.Toelichting

G
Tijd

De gemeente Waalwijk heeft in het verleden een duurzaamheidslening gehad. Op korte termijn wordt een voorstel gedaan om een lening "Toekomstbestendig wonen" in het leven te roepen. Daarmee kunnen huishoudens in Waalwijk een aantrekkelijke lening afsluiten waarmee zij hun woning toekomstbestendig kunnen maken op het gebied van zorg en duurzaamheid.