Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken"

B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken"
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

In 2019 doen we onderzoek naar de mogelijkheid groene daken te faciliteren.Toelichting

G
Tijd

Op dit moment kent Waalwijk nog geen regeling ter stimulering van Groene daken. Wel hebben we een aantal projecten en initiatieven in voorbereiding ter vergroening van de daken in Waalwijk:

  1. Er is een duurzaamheidslening ontwikkeld, waaruit ook een groen dak bekostigd kan worden;
  2. We hebben een klimaatstresstest uitgevoerd. Hieruit gaat blijken waar extra groen (op daken) noodzakelijk is om water te bergen, verdroging tegen te gaan en te koelen. Wellicht dat hier gerichte subsidie op kan komen;
  3. In de Groene Agenda is een project hebben opgenomen om te onderzoeken hoe we gemeentelijke panden kunnen vergroenen om zo zelf ook het goede voorbeeld te geven;
  4. DE woningbouwstichting is een dakenplan aan het voorbereiden voor haar woningen waarbij ze daken vervangt door beter geïsoleerde daken en met zonnepanelen. Waar mogelijk en indien het iets toevoegt aan het oplossen van klimaatstress kan zij overwegen de daken te vergroenen. De gemeente faciliteert de aanpassing maximaal vanuit R.O. en vergunningverlening.