Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan

B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

In 2018 is het verzekeringspakket voor onze mensen opnieuw beoordeeld. 

Medewerkers die onder vuur komen te staan vanwege de uitvoering van hun taak dienen zich door de werkgever vertrouwd en gesteund te voelen en te weten. Toelichting

G
Tijd

In 2018 is met een gametraining gewerkt aan bewustwording rondom integriteit. De training is erg goed ontvangen en de behoefte van de organisatie reikt verder. In 2019 heeft dit geleid tot de 'Goed werkgeverschap verzekering', waarbij ondersteuning wordt geboden als medewerkers onder vuur staan, ook bij integriteitsissues. Medewerkers die vanuit hun functie en taken onder vuur komen te staan, moeten zich door hun werkgever vertrouwd en gesteund voelen en weten. In 2019 en 2020 evalueren we of dit voldoende maatwerk geeft of dat er aanvullende behoeften zijn.