Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers

B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Vanwege de grote waarde van mantelzorgers en vrijwilligers voor de samenleving wordt in het kader van de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning ingezet op het versterken, verlichten en verbinden van de informele zorg. Vanuit de wettelijke taak (Wmo en Wlz) worden mantelzorgers ondersteund via algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ondersteuning door de mantelzorgcoach, aanbod mantelzorgvouchers voor dagdelen huishoudelijke hulp en respijtzorg, cursussen en inloopbijeenkomsten ‘Tijd voor jezelf’, informatieverstrekking over mantelzorg, etc.  Toelichting

G
Tijd

Mantelzorgers worden structureel ondersteund, op maat of in groepsverband, door middel van inzet van de mantelzorgcoach, aanbod van mantelzorgvouchers, cursussen/trainingen en informatieverstrekking.

Vanaf het najaar 2019 wordt (ook) nadrukkelijker ingezet op er- en herkenning van jonge mantelzorgers en daar waar nodig ondersteuning op maat of in groepsverband aangeboden.