Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Mobility Mentoring

B19 | Mobility Mentoring
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

In het nieuwe beleidsplan Samen uit de Armoede gaan we komende jaren de focus verleggen van het verzachten van de gevolgen van de armoede naar het duurzaam bestrijden van armoede. Primair speerpunt wordt het doorbreken van generatie-armoede. Dit gaan we doen met een stress-sensitieve aanpak gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten. Het doel is duurzaam de positie van de ouders en kind sociaal en economisch te versterken. Voor het effectief bestrijden van kinderarmoede is het belangrijk dat de aanpak zich niet alleen richt op het kind, maar op het hele systeem rond het kind. In 2019 starten we met een project "Ieder kind verdient een toekomst" gebaseerd op de methodiek van Mobility mentoring.  Mobility Mentoring is een aanpak die zich richt op meerdere problemen die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het uitgangspunt van Mobility Mentoring is het wetenschappelijke inzicht dat chronisch stress door een langdurig gebrek aan voldoende financiële middelen invloed heeft op het gedrag van mensen. Het nieuwe beleidsplan Samen uit de Armoede is op 31 januari 2019 vastgesteld door de raad.   

In overleg met de UvT wordt een impactmeting opgesteld.Toelichting

G
Tijd

Mobility mentoring wordt gebruikt als methode voor het doorbreken van generatie-armoede met als doel de sociaal-economische positie van het kind én de ouder te verbeteren.  De afgelopen maanden is, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg het projectplan verder vorm gegeven.  

Op 17 oktober 2019 (Wereldarmoededag) vindt er een bijeenkomst voor professionals plaats, waarbij de contouren van het concept plan gepresenteerd wordt en de professionals ruimte krijgen om hierop te reageren. Het plan wordt dan definitief gemaakt.

In het vierde kwartaal start de werving van generatiecoach met als doel uiterlijk per 1 januari 2020 te starten.