Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren

B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Om te komen tot een compacter centrum ontstaat de mogelijkheid om meer woonfuncties in het centrum te realiseren. Vastgoed is echter veelal niet in eigendom van de gemeente, maar als vanuit derden initiatieven komen tot ombouw van winkelfuncties, zal de gemeente hier een positieve grondhouding in hebben.Toelichting

G
Tijd

Er zijn verschillende initiatieven voor woonfuncties in het centrum ingediend bij de gemeente. Een aantal plannen zijn reeds uitgevoerd, andere locaties zullen de komende jaren tot uitvoering gebracht worden.