Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Meer en betere meldingen

B19 | Meer en betere meldingen
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Inwoners en bedrijven stimuleren om meer te melden. De kwaliteit van de meldingen verbeteren door inwoners en bedrijven hierbij te ondersteunen.Toelichting

G
Tijd

De bevordering van meldingen krijgt veel aandacht. Zowel qua kwantiteit als kwaliteit. Drempels om te melden worden geslecht, manieren van melden worden verbeterd en anoniem melden is ook mogelijk.