Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Inzet schakelfunctie

B19 | Inzet schakelfunctie
Bestuurlijk verantwoordelijk
Odabasi Dilek

Bij de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de aansluiting met Passend Onderwijs. Om deze aansluiting tot stand te laten komen is er eind 2016 gestart met de invoering van de schakelfunctie. Enkelvoudige problematiek wordt door de schakelfunctionaris zelf opgelost, meervoudige problematiek wordt doorgezet naar team WijZ.  In 2018 heeft de evaluatie met de scholen plaats gevonden en zijn er afspraken gemaakt voor 2019 waarbij de schakelfunctie beter aan kan gaan sluiten bij de zorgstructuur op de scholen.Toelichting

O
Tijd

Er vindt overleg plaats met het Samenwerkingsverband Primair - en voortgezet onderwijs betreffende de verbetering van de aansluiting tussen de zorgstructuur op de scholen en de jeugdhulp die wordt uitgevoerd door de gemeente ( Team WijZ). 

Stand van zaken: 

Naar aanleiding van de inhoudelijke evaluatie is de uitvoering van de schakelfunctie in het primair onderwijs als succesvol gekwalificeerd en daarom zal deze functie ook in 2020 worden gecontinueerd.  Dit geldt niet voor de schakelfunctie in het Voortgezet onderwijs.  De casuïstiek bij het Voortgezet onderwijs is bijna altijd meervoudig en kan dus ook niet snel en efficiënt worden opgelost door de schakelfunctionaris van de GGD. Hierdoor ontstond ontevredenheid bij het Voortgezet Onderwijs en is besloten tot het stopzetten van deze voorziening. De schakelfunctie in het Voortgezet Onderwijs is overgenomen door de Maatschappelijk Ondersteuners van team WijZ.