Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches

B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches
Bestuurlijk verantwoordelijk
Hoven John, van den

We nemen structureel deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. Het rijk heeft het budget vanaf 2019 opgehoogd en de doelstellingen geactualiseerd. Dit betekent dat we in 2019 de inzet op groepen mensen die belemmeringen ervaren en kwetsbare, minder kansrijke jongeren die een risico hebben op een verminderde actieve leefstijl samen met partners onderzoeken en ontwikkelen.

We gaan samen met onze partners nieuwe en uitdagende initiatieven ontwikkelen. Naast het jaarlijks Sport- en Cultuurplein bieden we in 2019 een ander groots event aan op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid.

Activiteiten in de wijk voor onze kwetsbare ouderen breiden we verder uit. De Beweegcoach Senioren vervult hierin een belangrijke rol.Toelichting

O
Tijd

De komende periode 2019 t/m 2022 nemen we structureel deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties en gebruiken we deze periode om onze doelstellingen te realiseren.  In 2019 zetten we sport in als middel ter maatschappelijke activering van langdurige werklozen en onderzoeken we bij de ontwikkeling van de nieuwe sportvisie (start oktober 2019) de andere doelgroepen met een verminderde actieve leefstijl. Hiermee sluiten we ook aan bij de landelijke ambitie van het Nationaal Sportakkoord. Om dit te bewerkstelligen wordt in 2020 een Lokaal Sportakkoord gesloten met partijen op lokaal niveau. 

We hebben in 2019 een nieuw groots evenement samen met lokale partijen georganiseerd, het GO Waalwijk Festival. Activiteiten in de wijk voor kwetsbare ouderen worden door de Beweegcoach Senioren geïnitieerd en uitgevoerd.