Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken

B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Eigen data combineren waardoor goede informatie ontstaat om op te kunnen anticiperen. Dit binnen de kaders van de AVG en zo efficiënt mogelijk (digitaal als dat kan).  Toelichting

O
Tijd

Diverse inspanningen zijn geleverd en worden nog steeds ondernomen om onze informatiepositie te verbeteren. In 2019 is hier verder aan gewerkt door standaard datasets te ontwikkelen die helpen om criminaliteit tegen te gaan. Veel aandacht hierin gaat uit naar de relatie tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.