Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Integriteitsbeleid incl. borging in teams

B19 | Integriteitsbeleid  incl. borging in teams
Bestuurlijk verantwoordelijk
Kleijngeld Nol

Integriteit is door de inspanningen in 2018 meer gaan leven. Dit wordt verder geborgd in beleid, ondersteunende middelen en werkafspraken. 

 Toelichting

O
Tijd

Integriteit is door gametraining in 2018 meer gaan leven. In 2019 zijn nog workshops/trainingen aangeboden aan medewerkers die in 2018 nog niet hadden deelgenomen.  Er is bewust gekozen om eerst aan bewustwording te werken in 2018 en daarna pas meer in te steken op een beleidsprotocol. In 2019 is het beleid aangesloten op de richtlijnen/adviezen van de VNG in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) die per 1-1-2020 ingaat. Om die reden wordt het beleid pas in 2020 concreet uitgewerkt en vastgesteld.  Waar nodig (maatwerk) worden ondersteunende middelen en werkafspraken gemaakt om binnen de organisatie op dezelfde wijze om te gaan met integriteit. Er is al enkele jaren een coördinator integriteit actief vanuit HR (THRM). Het aantal meldingen rondom integriteit is zeer beperkt.