Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning

B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

Planning
Startdatum: 28-02-2019
Einddatum: 27-02-2021

Inwoners met ondersteuningsvragen kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuners die hen bijstaan met informatie, advies en ondersteuning ten aanzien van de voorzieningen waar ze gebruik kunnen maken. Ze vertegenwoordigen de individuele belangen van inwoners vanuit een onafhankelijke positie, los van team WijZ of andere gemeentelijke voorzieningen; en onafhankelijk van zorgaanbieders.  Waalwijk heeft cliëntondersteuning daarom buiten de gemeente belegd bij ContourdeTwern, die de functie uitvoert met getrainde vrijwilligers. De impuls betreft verbetering van de registratie naar aard en aantal vragen,  voorzien in leemtes in deskundigheid en capaciteit, waarbij ContourdeTwern zo nodig ook professionele ondersteuners in kan huren en vergroten van de bekendheid van de functie bij het brede publiek. ContourdeTwern heeft daarvoor een voorstel ontwikkeld. ContourdeTwern is in maart 2019 van start gegaan.Toelichting

G
Tijd

ContourdeTwern heeft een voorstel ingediend voor de invulling  van onafhankelijke cliëntondersteuning.  Het college heeft daarover positief besloten op 26 februari 2019.  Het project is -volgens plan-  in maart 2019 van start gegaan en heeft een duur van twee jaar.