Meer
Publicatiedatum: 06-11-2019

Inhoud

Terug

B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid

B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid
Bestuurlijk verantwoordelijk
Daandels Eric

In juli 2018 heeft het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties een nieuwe beleidslijn voor gemeentelijk standsplaatsen- en woonwagenbeleid geformuleerd. De nieuwe beleidslijn wijkt fors af van de eerdere lijn van het ministerie. In 2018 en 2019 zullen we het gemeentelijke beleid aan de hand van het nieuwe rijksbeleid aanpassen.Toelichting

R
Tijd

Regionale afstemming over de gevolgen van het nieuwe rijksbeleid is opgestart, maar vergt nog veel werk, omdat de regeling van het ministerie niet altijd duidelijk is. Het vaststellen van nieuw gemeentelijk beleid in 2019 is daarom niet haalbaar.